Skip to content

Już w przyszłym tygodniu, 24 kwietnia, podczas sesji plenarnej w PE odbędzie się głosowanie “Ambient air quality and cleaner air for Europe” (procedure file 2022/ 0347 COD).  Jest ono następstwem porozumienia osiągniętego 20 lutego br. przez Parlament Europejski i Radę UE po rozmowach trójstronnych – w sprawie aktualizacji unijnych norm dotyczących czystego powietrza (tzw. dyrektywy AAQD w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy).  W obliczu poważnych skutków i wysokich kosztów zdrowotnych wynikających z narażenia mieszkanek i mieszkańców UE na zanieczyszczone powietrze, realizacja założeń tego porozumienia jest niezbędna dla zapewnienia zdrowego, czystego powietrza atmosferycznego w krajach Unii Europejskiej.  

Dlatego apelujemy do polskich Europosłów i Europosłanek do poparcia tego porozumienia podczas wspomnianej sesji plenarnej.

Osiągnięte porozumienie trójstronne jest długo oczekiwanym, ważnym krokiem naprzód w kierunku osiągnięcia dobrej jakości powietrza w Europie. Obejmuje w szczególności aktualizacje dopuszczalnych poziomów stężeń głównych substancji zanieczyszczających powietrze, zaostrzone wymogi dotyczące monitorowania czy usprawnienie systemu informowania o możliwym narażeniu, w tym grup szczególnie wrażliwych.

Wielokrotnie przypominaliśmy, że zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi w UE i gospodarkę: 97% populacji miejskiej oddycha powietrzem, które jest uważane za niezdrowe, co prowadzi do setek tysięcy przedwczesnych zgonów i setek miliardów euro kosztów zdrowotnych każdego roku. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie nas wszystkich, jednak nieproporcjonalnie mocno odbija się na zdrowiu grup szczególnie narażonych, tj. kobiet w ciąży, osób starszych, osób przewlekle chorych i dzieci.

Polscy eksperci ochrony zdrowia wielokrotnie apelowali o przyjęcie ambitnych zapisów dyrektywy AAQD, m.in. w niedawnym liście do polskich decydentów. Sprawę opisywała również polska i międzynarodowa prasa, np. Euronews czy Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo ważny jest także fakt, iż Polska posiada niezbędne narzędzia do osiągnięcia maksymalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza określonych w projekcie dyrektywy, dlatego przyjęcie ww. przepisów wymagać będzie jedynie uważnej i skutecznej ich implementacji. Warto nadmienić, że aktualny stan propozycji i tak jest kompromisem osiągniętym po wielotygodniowych negocjacjach w ramach rozmów trójstronnych. Jednocześnie jest to kluczowe narzędzie, dzięki któremu zmniejszona zostanie liczba chorób przewlekłych, przedwczesnych zgonów i cierpienia w wyniku narażenia na zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej. Jego implementacja w konsekwencji obniży także zewnętrzne koszty zdrowotne i pozwoli osiągnąć wymierne oszczędności w sferze ekonomicznej.

Również w kontekście międzynarodowym członkowie koalicji „EU Healthy Air Coalition”: CPME, ECL, EFA, ELF, EPHA, ERS, HEAL oraz MLOZ, reprezentujący lekarzy, pracowników służby zdrowia, organizacje pacjentów i ubezpieczycieli zdrowotnych, wzywają posłów do PE do poparcia osiągniętego porozumienia :https://www.env-health.org/letter-from-eu-healthy-air-coalition-to-meps-support-the-trilogue-deal-for-cleaner-air-and-better-health/.

Liczymy na ambitny głos Europosłów w tej sprawie.