Skip to content

Organizacje pozarządowe: rząd zamiast pisać programy powinien podjąć walkę z brudnym powietrzem

Informacja prasowa – 7 kwietnia, 2015

Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowany przez Ministerstwo Środowiska nie będzie miał mocy prawnej ani nie zapewni samorządom środków do walki z problemem – oceniają organizacje działające na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. We wspólnym stanowisku*, ogłoszonym w przeddzień zakończenia procesu konsultacji społecznych projektu KPOP, Fundacja ClientEarth, Greenpeace, HEAL Polska i Polska Zielona Sieć domagają się m.in. przyjęcia zmian prawnych, które doprowadzą do ograniczenia wykorzystania najbrudniejszych paliw, tworzenia stref ograniczonej emisji w miastach oraz zapewnienia samorządom środków na inwestycje zmniejszające poziom zanieczyszczeń.

Organizacje pozarządowe podkreślają, że z perspektywy zdrowia publicznego walka z brudnym powietrzem powinna stanowić priorytet dla polskich władz. Tymczasem przedstawiony przez Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza, nawet w perspektywie wieloletniej, nie doprowadzi do poprawy jego jakości.

KPOP nie będzie miał mocy prawnej pozwalającej na nałożenie obowiązków i przydzielenie kompetencji, które pomogłyby samorządom w walce z zanieczyszczeniami. Za niezastosowanie się do rekomendacji Ministerstwa województwom nie będą groziły również żadne sankcje.

Organizacje zauważają także, że na skutek nieprecyzyjnej analizy stężeń pyłu PM10 w Programie  realny udział zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i energetyki został zaniżony. Mają one jednak istotny wpływ na jakość powietrza w Polsce. Jak wynika z analiz eksperckich, zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń generowanych w naszym kraju przez energetykę zawodową mogą sięgać nawet 8,2 miliarda euro**.

Samo przyjęcie Krajowego Programu Ochrony Powietrza nie zadowoli również Komisji Europejskiej, która w związku z wieloletnimi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 wystosowała pod koniec lutego br. tzw. uzasadnioną opinię do polskich władz. Domaga się w niej podjęcia szybkich i skutecznych działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniem. Jeśli nie zostaną one wdrożone Polsce grozi kara w wysokości nawet 4 miliardów złotych. Tymczasem KPOP jest jedynie dokumentem kierunkowym i nie stanowi środka wpływającego skutecznie na poprawę jakości powietrza.

 
Raport Health and Environment Alliance, „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”
Treść informacji prasowej w pdf