Skip to content

data: 26 kwietnia 2016 r. (środa)
godzina: 11.00 – 12.30
rejestracja: link
udział bezpłatny
 
Ocena Oddziaływania na Zdrowie (OOZ) należy do grupy ocen oddziaływania, które mają za zadanie wspomagać procesy decyzyjne, zazwyczaj dotyczące inwestycji lub dokumentów strategicznych. OOZ stawia szeroko rozumiane zdrowie publiczne w centralnym punkcie analizy.
OOZ to połączenie różnych procedur, metod i narzędzi, które pozwalają oszacować potencjalny wpływ inwestycji, programów czy polityk na zdrowie danej społeczności Przeprowadzenie OOZ wiąże się z szeregiem korzyści, przede wszystkim pozwala zidentyfikować oraz ocenić potencjalne negatywne skutki zdrowotne danego projektu i przedstawić rekomendacje pozwalające na ich minimalizację.
 
Podczas webinarium odpowiemy na pytania:

 • dlaczego potrzebujemy OOZ,
 • jakie są elementy procedury OOZ,
 • w jaki sposób szacować ryzyko zdrowotne,
 • jak zdrowie jest uwzględniane w ramach Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • jaką rolę OOZ odgrywa na świecie,
 • jak OOZ była wprowadzana w Polsce,
 • co postuluje HEAL Polska, żeby wzmocnić ochronę zdrowia publicznego,
 • i czy OOZ mogłaby pomóc w walce ze smogiem?

 

Program:

 • Ocena Oddziaływania na Zdrowie. Najnowsza publikacja HEAL Polska – Marlena Kropidłowska, HEAL Polska

 • Obecna sytuacja w zakresie oceny oddziaływania na zdrowie – Dominika Bobek, Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold

 • Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej – lek. dent. Mariusz Geremek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Pozytywne przesłanki i bariery w stosowaniu HIA (OOZ) w Polsce na podstawie opinii lokalnych urzędników i polityków – dr n. med. Joanna Kobza, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 
Moderacja: Weronika Piestrzyńska, HEAL Polska

Zapraszamy do udziału!

 


Szczegółowy program:

 

Marlena Kropidłowska przedstawi zwięzłą charakterystykę Ocen Oddziaływania na Zdrowie, korzyści płynące z OOZ, krótki przegląd stosowania OOZ na świecie i to jak skutki zdrowotne są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w Polsce. Przedstawi również rekomendacje HEAL dla wzmocniena oceny skutków zdrowotnych w planowanych inwestycjach czy politykach.

Marlena Kropidłowska – absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Od lat związana z działaniami ekologicznymi i społecznymi. Aktywna uczestniczka Uniwersytetu Bałtyckiego, czyli międzyuczelnianego projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od dwóch lat związana z organizacją HEAL Polska, która stawia sobie za cel poprawę jakości zdrowia publicznego poprzez poprawę jakości środowiska, a w szczególności poprawę stanu powietrza w Polsce.

 

 • Obecna sytuacja w zakresie oceny oddziaływania na zdrowie

Prawnicy Fundacji Frank Bold, opierając się na doświadczeniach z prowadzonych przez nich postępowań, spróbują odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim zakresie oddziaływanie na zdrowie jest obecnie uwzględniane w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Dominika Bobek – radca prawny Fundacji Frank Bold, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2015 roku, specjalizuje się się w prawie ochrony środowiska, prawie administracyjnym
Miłosz Jakubowski – radca prawny w Fundacji Frank Bold w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zajmuje się przede wszystkim tematyką zanieczyszczenia powietrza, jak również postępowaniami w sprawie wydania pozwoleń emisyjnych i zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W Fundacji kieruje poradnią prawną, zapewniającą nieodpłatną pomoc prawna w sprawach leżących w interesie publicznym, z których wiele dotyczy nieprawidłowego przebiegu oceny oddziaływania na środowisko.

 

 • Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej

Lek. dent. Mariusz Geremek – Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2004), pracownik Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2005), członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, autor 67 recenzowanych naukowo publikacji, rozdziałów monografii, krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych. Wykonawca projektu Komisji Europejskiej i DG Sanco Health Impact Assessment in New Member States and Pre-accession Countries (2005-2008), główny wykonawca projektu Komisji Europejskiej i DG Sanco Risk Assessment from Policy to Impact Dimension (2009-2012).

 

 • Pozytywne przesłanki i bariery w stosowaniu HIA (OOZ) w Polsce na podstawie opinii lokalnych urzędników i polityków

Dr n. med. Joanna Kobza przedstawi wyniki 2 projektów (HIA-NMAC i RAPID). W ramach tych projektów przeprowadzono serię warsztatów, wykładów i spotkań dot. samej strategii HIA oraz wpływu wybranych czynników na zdrowie populacji generalnej.

Dr n. med. Joanna Kobza, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach –  kierownik polskiego zespołu dwóch projektów Komisji Europejskiej DG SANCO, dotyczących Ocen Oddziaływania na Zdrowie (DG Sanco Health Impact Assessment in New Member States and Pre-accession Countries, DG Sanco Risk Assessment from Policy to Impact Dimension). Z wykształcenia lekarz stomatolog (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, rok ukończenia: 1992) oraz magister nauk społecznych i politycznych (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, Universite de Louvain, Universite de Bordeaux, rok ukończenia: 1996), Stopień dr n med. obroniła w 2005 (Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zawodowo związana z Zakładem Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka ok. 100 publikacji, w tym wielu związanych z Ocenami Oddziaływania na Zdrowie. Główne obszary pracy badawczej: ocena wpływu na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego, systemy zdrowotne; organizacja i zarządzanie, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie populacji generalnej.

 *Webinarium
to rodzaj wykładu, prezentacji, warsztatów lub seminarium transmitowany w czasie realnym przez Internet. Główną zaletą webinarium jest jego interaktywny charakter – możliwość wspólnego dzielenia ekranu (np. podczas prezentacji) i prowadzenia dyskusji przez uczestników. By uczestniczyć w webinarium potrzeba jedynie łącza internetowego lub telefonicznego oraz słuchawek (z ew. mikrofonem). Po rejestracji na webinarium wysłana zostanie szczegółowa instrukcja obsługi programu Adobe Connect, z którego będziemy korzystać.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Marleną Kropidłowską, specjalistką ds. jakości powietrza: marlena@env-health.org, + 48 724 179 231