Skip to content

Niemowlęta powinny być wożone w wysokich wózkach, a nie w wózkach o niskim zawieszeniu, aby uniknąć największego wpływu zanieczyszczeń powietrza – sugerują wyniki najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Environmental International.
Analiza wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci wożonych w wózkach wykazała, że ​​niemowlęta są zazwyczaj o 60% bardziej narażone na działanie toksycznych związków niż ich rodzice, ponieważ układy oddechowe dzieci znajdują się znacznie bliżej poziomu rur wydechowych.
Większość standardowych wózków dziecięcych umieszcza niemowlęta w odległości od 55 cm do 85 cm od podłoża, co wpływa na bezpośrednią ekspozycję, ponieważ wydech pojazdu i najwyższe stężenie spalin zwykle występują w odległości do jednego metra ponad powierzchnią jezdni.
Jednak wózki „w starym stylu”, wyższe, które od niedawna na nowo cieszą się popularnością, pozwalają na umieszczenie niemowlęcia powyżej poziomu jednego metra, co może uchronić dziecko przed najwyższą ekspozycją toksycznych substancji.
Należy przypomnieć, że dzieci są szczególnie narażone na ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza, ponieważ cząstki spalin są proporcjonalnie większe w porównaniu do płuc osób dorosłych, a układ oddechowy niemowlęcia nie jest jeszcze w pełni wykształcony.
Eksperci ostrzegają, że trwałe narażenie na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może uszkodzić płat czołowy mózgu, wpływając na zdolności poznawcze i rozwój neurologiczny.
Profesor Prashant Kumar, który kierował badaniami na Uniwersytecie Surrey, powiedział: „Wiemy, że niemowlęta wdychają większe ilości cząsteczek unoszących się w powietrzu w stosunku do wielkości płuc i masy ciała w porównaniu z osobami dorosłymi. Udowodniliśmy, że wysokość, na jakiej przewożona jest większość dzieci w wózkach, podwaja prawdopodobieństwo negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na ich zdrowie”.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wrażliwe są układy oddechowe, odpornościowe czy neurologiczne niemowląt, jest bardzo niepokojące, że są one często narażone na tak niebezpiecznie wysokie poziomy zanieczyszczeń.
Naukowcy prowadzący badanie wzywają również do stosowania środków zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń od strony ulicy do przestrzeni ponad chodnikiem  – np.  sadzenie przydrożnych żywopłotów.
Dr Stefan Reis, kierownik departamentu Chemii i Zjawisk Atmosferycznych w Centrum Ekologii i Hydrologii Uniwersytetu Surrey, dodaje: „Wyniki badania stanowia istotny argument dla zintegrowanej oceny zarówno źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i lokalnych, indywidualnych i behawioralnych czynników przyczyniających się do narażenia w kontekście podejmowania działań zapobiegawczych. ”

Źródło: https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/14/low-riding-buggies-worsen-babies-pollution-risk-experts-warn/