Skip to content

Dziś światło dzienne ujrzał Climate Impacts Atlas przygotowany przez włoskie CMCC (Euro-Mediterranean Center on Climate Change). W pierwszym tego typu badaniu, zebrano naukowe prognozy dotyczące wpływu klimatu na najbogatsze kraje świata w nadchodzących latach. Stwierdzono, że przy założeniu wysokiego poziomu emisji, wpływy zmian klimatycznych będą powodować znaczące szkody we wszystkich krajach grupy G20. 

Analiza wykazuje, że rosnące temperatury i intensywne fale upałów mogą spowodować poważne susze, zagrażając dostawom wody niezbędnej dla rolnictwa, powodując ogromne ofiary wśród ludzi i zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnych pożarów. Skutki mogą być następujące: 

  • Fale upałów mogą trwać co najmniej dziesięć razy dłużej niż obecnie we wszystkich krajach G20, przy czym fale upałów w Argentynie, Brazylii i Indonezji mogą trwać ponad 60 razy dłużej do 2050 roku,
  • W Indiach spadek produkcji ryżu i pszenicy może spowodować straty gospodarcze sięgające 81 mld euro i utratę 15% dochodów rolników do 2050 r.
  • W Australii pożary buszu, powodzie przybrzeżne i huragany mogą spowodować wzrost kosztów ubezpieczeń i spadek wartości nieruchomości o 611 mld dolarów australijskich do 2050 r.

Raport „G20 climate risks Atlas” kompleksowo analizuje zagrożenia związane z wpływem zmiany klimatu na praktycznie każdy obszar naszego życia. Podkreśla poważne skutki zdrowotne związane z falami upałów, przenoszeniem chorób zakaźnych czy wpływem na produktywność mieszkańców krajów G20. Konsekwencje zmiany klimatu od dawna odczuwalne są również w Polsce, choć jeszcze często nie są bezpośrednio kojarzone z tym procesem. Wielotygodniowe, coraz częstsze i bardziej ekstremalne, fale upałów w okresach letnich znacząco wpływają na zwiększoną umieralność i liczbę hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, co jest łatwo zauważalne w szpitalnych statystykach, zwłaszcza wśród grupy wiekowej 65+. Zwiększona zachorowalność na boreliozę, klimatozależną chorobę wektorową – obecnie wykrywanych jest już ponad 20 tys. przypadków rocznie – jest wynikiem lepszej przeżywalności i rozprzestrzeniania się kleszczy, dzięki wyższym temperaturom średnim oraz zmianie stref występowania fauny i flory. Malaria, denga czy wirus zika w Polsce są już tylko kwestią czasu – komary tygrysie w tej chwili mają zdolność przeżywania w europejskich warunkach klimatycznych. Wirus przecinkowca vibrio vulnificus już teraz zbiera żniwo nad morzem Bałtyckim, prowadząc do ciężkich zakażeń, a nawet zgonów wśród osób kąpiących się w morzu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huraganowe wiatry, nawalne deszcze, gradobicia czy powodzie, występują w Polsce z coraz większą regularnością, zagrażając bezpieczeństwu i życiu mieszkanek i mieszkańców. Ze względu na susze i niedobory wody zagrożone staje się również bezpieczeństwo żywnościowe oraz jakość plonów, co w dłuższej perspektywie wpłynie także na nasze zdrowie. W konsekwencji rosną również zewnętrzne koszty zdrowotne wynikające ze skutków zmiany klimatu, szacowane już w tej chwili na dziesiątki, a nawet setki miliardów złotych rocznie – komentuje wyniki analizy dyrektorka HEAL Polska Weronika Michalak.

W raporcie stwierdzono, że bez pilnych działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, straty PKB spowodowane szkodami klimatycznymi w krajach G20 będą rosnąć z każdym rokiem, a do 2050 r. osiągną co najmniej 4% rocznie. Do 2100 r. mogą one sięgnąć ponad 8 %, co odpowiada dwukrotności strat gospodarczych w tym bloku spowodowanych przez Covid-19. Niektóre kraje ucierpią jeszcze bardziej, np. Kanada, w której PKB może spaść o co najmniej 4% do 2050 r., a do 2100 r. o ponad 13% – 133 mld euro.

Jak mówi Donatella Spano z CMCC, która koordynowała raport: Od susz, fal upałów i podnoszenia się poziomu morza, po kurczące się zapasy żywności i zagrożenia dla turystyki – te ustalenia pokazują, jak dotkliwie zmiany klimatu uderzą w największe gospodarki świata, chyba że zaczniemy działać już teraz. Jako naukowcy wiemy, że tylko szybkie działania mające na celu ograniczenie emisji i dostosowanie się do zmian klimatu pozwolą ograniczyć poważne skutki zmian klimatu. Na nadchodzącym szczycie zachęcamy rządy państw G20 do wysłuchania nauki i skierowania świata na drogę ku lepszej, sprawiedliwszej i stabilniejszej przyszłości.

Im szybciej kraje G20 przyjmą politykę niskoemisyjną, tym mniejsza będzie kaskada skutków klimatycznych i tym łatwiej będzie je kontrolować. Ograniczenie wzrostu temperatury do 2°C może sprawić, że koszty skutków klimatycznych w G20 spadną do zaledwie 0,1% całkowitego PKB do 2050 r. i 1,3% do 2100 r. W porozumieniu paryskim, podpisanym w 2015 r., kraje zgodziły się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu „znacznie poniżej” 2°C – jednak obecne strategie i obietnice polityków sprawiają, że świat jest na drodze do osiągnięcia wzrostu o około 3°C.

Laurence Tubiana, szefowa European Climate Foundation i jedna z architektów porozumienia paryskiego, powiedziała: Okno do działania szybko się zamyka. W miarę jak kraje G20 zachęcają do ożywienia gospodarczego po Covid-19 i przygotowują plany klimatyczne przed COP26, stają przed pilnym wyborem: chronić światową gospodarkę i szybko przejść na niskoemisyjną przyszłość czy wykoleić światową gospodarkę poprzez prowadzenie polityki wysokich emisji. Nadszedł czas, aby G20 uczyniła swoją agendę gospodarczą agendą klimatyczną.

O CMCC

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC) jest instytucją badawczą typu non-profit. Misją CMCC jest badanie i modelowanie naszego systemu klimatycznego oraz jego interakcji ze społeczeństwem w celu dostarczenia wiarygodnych i aktualnych wyników naukowych, które z kolei będą stymulować zrównoważony wzrost, chronić środowisko oraz doprowadzą do stworzenia opartych na badaniach naukowych strategii adaptacji i łagodzenia skutków zmiany klimatu. 

CMCC współpracuje z doświadczonymi naukowcami, ekonomistami i specjalistami, którzy pracują w celu zapewnienia pełnych analiz wpływu klimatu na różne dziedziny, takie jak rolnictwo, ekosystemy, wybrzeża, zasoby wodne, zdrowie i ekonomię. CMCC jest gospodarzem włoskiego punktu kontaktowego IPCC, a także wspiera decydentów politycznych w ustalaniu i ocenie kosztów, łagodzeniu i polityce adaptacyjnej. Więcej informacji na temat CMCC można znaleźć na stronie: www.cmcc.it.

Pełny raport w perspektywie Unii Europejskiej można przeczytać TUTAJ