Skip to content

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów konferencji. Prezentacje dostępne są po kliknięciu w link przy nazwisku prelegenta:

8:30 – 9:00       Rejestracja uczestników

9:00    Mowa otwierająca

Anne Stauffer, Health and Environment Alliance [HEAL]

9:10    Przemówienie inaugurujące:Zmiana klimatu i zdrowie [wideoprezentacja]

dr Maria Neira, WHO, Dyrektorka Departamentu Zdrowia Publicznego, Środowiska i Determinantów Społecznych

9:20    Sesja 1: Diagnoza zagrożeń zdrowotnych zmiany klimatu w Polsce

Wprowadzenie i moderacja: Weronika Michalak, HEAL Polska

•          Założenia programu The Lancet Countdown 2018 – dr Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich;

•        Skutki zmiany klimatu w Polsce – dr hab. Zbigniew Karaczun, prof.SGGW, Koalicja Klimatyczna;

•          Wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie oraz zaostrzenia alergiii astmy – dr Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP;

•          Konsekwencje sercowo-naczyniowe fal upałów –  prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

•         Rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez wektory – obawa, czy realne zagrożenie? dr hab.Rafał Gierczyński, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego NIZP-PZH;

•          Spalanie węgla i innych paliw kopalnych – wpływ na klimat i zdrowie. Czynniki ryzyka dla środowiska fizycznego, społecznego i stylu życia  dr Tadeusz Jędrzejczyk, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny;         

11:00  Przerwa kawowa

11:15  Sesja 2: Reakcja na zmianę klimatu i związane z nią wyzwania dla polskiego sektora zdrowia

Prezentacja wprowadzająca: Zaangażowanie sektora zdrowia na poziomie globalnym – dr Jeni Miller, dyrektorka Global Climate and Health Alliance (GCHA)

Moderacja: Weronika Michalak, HEAL Polska

•          Pracownicy służby zdrowia zaangażowani w łagodzenie skutków zmiany klimatu na przykładzie promowania zdrowego budownictwa w regionie europejskimVijoleta Gordeljevic, HEAL;

•          Budowanie koalicji sektora zdrowia na rzecz ochrony zdrowia i klimatu –studium przypadku Sofia, Bułgaria – prof. Alex Simidchev, Koalicja Air4Health;

•          Zaangażowanie ekspertów zdrowia publicznego w walkę o zdrowe środowisko w Polsceprof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Krajowy Konsultant Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im prof. dr hab. med. Jerzego Nofera;

•          Wyzwania związane ze zmianą klimatu dla sektora zdrowia oraz służbyzdrowia w Polsce – dr hab. n med. Tadeusz M Zielonka, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12:30 Dyskusja, podsumowanie
Anne Stauffer, HEAL