Skip to content

W dniu 11 czerwca Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska gościł w programie „Pytanie na Śniadanie” emitowanym na żywo w TVP, biorąc udział w dyskusji poświęconej zagadnieniu zanieczyszczeń powietrza w konteście realizowanych obecnie kampanii na rzecz z niską emisją. Drugim gościem programu był pan Jacek Gdański, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas programu omówiono główne zagrożenia zdrowotne związane z zanieczyszczeniami powietrza oraz nawiązano do realizowanych obecnie programów mających zwiększyć świadomość na temat problemu oraz przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce.
Dyskusja dotyczyła głównie niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń wydobywających się z domowych pieców i kotłów oraz transportu, jednak należy podkreślić znaczenie pozostałych źródeł emisji, np. pochodzących z wysokiej energetyki. Mimo poprawy sytuacji w tym sektorze w porównaniu z rokiem 1989, wciąż zanieczyszczenia pochodzące z elektrowni węglowych pozostają dużym problemem i przyczyniają się do pogarszania jakości powietrza w naszym kraju.
Dodatkowo, nie możemy się zgodzić ze stwierdzeniem, że pod względem jakości powietrza „nie jest w Polsce najgorzej”. Według danych raportu EEA Air Quality in Europe 2014 Polska jest krajem o najwyższych poziomach mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu w całej Unii Europejskiej oraz na drugim miejscu pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi.
Niestety ze względu na ograniczony czas antenowy nie byliśmy w stanie rozwinąć dyskusji i uzupełnić jej o powyższe wątki.
Gospodarzom Pytania na Śniadanie oraz redaktorom czasopisma Moda na Zdrowia bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w programie.
Link do nagrania