Skip to content

Londyn: dzieci z najuboższych rodzin doświadczają najwięcej negatywnych skutków zdrowotnych związanych z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem
Szkoły położone na obszarach najbardziej zanieczyszczonych pod kątem jakości powietrza w Londynie to te znajdujące się w najuboższych dzielnicach. Uczniów tych szkół charakteryzuje największa liczba problemów społecznych i wysoki wskaźnik otyłości – takie wnioski płyną z nowego raportu fundacji FIA, zajmującej się ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Najnowsze opracowanie (London’s Polluted School: The social context) bazujące na badaniach tysięcy dzieci z najbiedniejszych rodzin w Londynie udowodniło, że to właśnie osoby o najtrudniejszej sytuacji materialnej narażone są najbardziej na dotkliwe skutki zagrożeń zdrowotnych, takich jak zanieczyszczenie powietrza czy otyłość. Prowadzą one to tego, że dzieci te przez całe dalsze życie będą zmagać się z problemami zdrowotnymi.

Fot. Martin Addison, źródło: flickr.com
Badania wykazały, że szkoły w stolicy Wielkiej Brytanii najbardziej dotknięte problemem złej jakości powietrza były jednocześnie szkołami położonymi w najbiedniejszych częściach miasta i dodatkowo zmagały się z poważnym problemem otyłości u dzieci. Saul Billingsley z Fundacji FIA tak skomentowała ich wynik: „Dzieci z tych rejonów Londynu, które wymagają największego zaangażowania pomocy społecznej, są narażone nie tylko na niedopuszczalnie wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, ale również cierpią w wyniku skumulowania innych czynników ryzyka zdrowotnego”.
Najważniejsze wnioski płynące z raportu:
– 85% szkół położonych na obszarach najbardziej zanieczyszczonych pod katem jakości powietrza to te, do których uczęszczają uczniowie z ubogich dzielnic,
– prawie dziewięć na dziesięć szkół położonych w zanieczyszczonych obszarach wykazuje wyższy poziom otyłości u dzieci niż średnia londyńska,
– 86% szkół z obszarów zanieczyszczonych znajdowało się w regionach o niższej niż przeciętny średnim wskaźniku posiadania samochodu.
Jonathan Grigg, profesor pediatrycznej medycyny oddechowej i środowiskowej na Queen Mary University w Londynie i inicjator kampanii “Lekarze przeciwko dieslom” powiedział, że konsekwencje zdrowotne dla tych dzieci mogą być bardzo poważne: Będzie to miało poważne konsekwencje nie tylko w dzieciństwie, ale przez całe życie. Zaznaczył także, że dzieci pochodzące z trudniejszych środowisk często nie mają dostępu do terenów zielonych, a kiedy wychodzą na zewnątrz z większym prawdopodobieństwem będą wdychać zagrażające zdrowiu zanieczyszczone powietrze. To bardzo niebezpieczna kombinacja czynników, a dzieciństwo jest krytycznym okresem pod kątem zdrowia, który rzutuje na całe późniejsze życie. Dzieci powinny mieć prawo oddychać powietrzem, które im nie szkodzi.
Na początku tego roku dziennik the Guardian ujawnił, że dzieci w ponad 800 szkołach, żłobkach i szkołach wyższych w Londynie oraz w ponad 2 000 placówek w całej Anglii i Walii są narażone na poziomy zanieczyszczeń powietrza przekraczające obowiązujące normy. Analiza oficjalnych danych pokazała, że niebezpieczne dla zdrowia poziomy dwutlenku azotu, generowanego głównie przez silniki diesla, występują nie tylko w centrach wielkich metropolii, ale również zagrażają zdrowiu dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, od Newcastle po Plymouth.
Według danych Departamentu Środowiska, Żywności i Rolnictwa zanieczyszczenia powietrza generowane przez silniki diesla w Wielkiej Brytanii przyczyniają się każdego roku do 23 500 z 40 000 przedwczesnych zgonów związanych ze złą jakością powietrza, a młodzi ludzi są szczególnie narażeni na ich niekorzystne oddziaływanie. W ubiegłym tygodniu burmistrz Londynu Sadiq Khan określił zanieczyszczenie powietrza jako „największe zagrożenie zdrowia publicznego dla obecnego pokolenia”.

Źródło: https://www.fiafoundation.org/blog/2017/september/london-s-polluted-schools-the-social-context