Skip to content

W związku z nadchodzącym głosowaniem Rady ds. Środowiska UE nad konkluzjami dotyczącymi działań ws. jakości powietrza atmosferycznego wspólnie z prof. Michałem Krzyżanowskim z King’s College London wystosowaliśmy list do Ministra Klimatu Michała Kurtyki dot. pilnego działania krajów członkowskich Unii Europejskiej na rzecz czystego powietrza.

Treść listu poniżej:

Szanowny Panie Ministrze,

               Już 5 marca br. członkowie Rady ds. Środowiska (ENVI) Unii Europejskiej przyjmą konkluzje Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego.

Chcielibyśmy podkreślić, że zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia ludzi, prowadząc do 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie w całej Unii Europejskiej oraz ponad 40 000 tylko w Polsce[1]. Wiele polskich miast znajduje się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich, sporządzanej od wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest istotnym czynnikiem ryzyka[2] poważnych chorób przewlekłych, w tym nowotworów, chorób układu krążenia i układu oddechowego. Nowe badania pokazują również związek pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a m.in. otyłością, cukrzycą czy problemami neurologicznymi. Szczególnie zagrożone są tzw. grupy szczególnie wrażliwe, takie jak dzieci, osoby starsze, ubogie czy już cierpiące z powodu problemów zdrowotnych.

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowej analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie publiczne oraz środowiska naukowego zwracamy się do Pana Ministra, aby wyrazić nasze poparcie dla zobowiązań zawartych w przedstawionym ostatnio Europejskim Zielonym Ładzie w sprawie osiągnięcia zerowych emisji zanieczyszczeń.

W szczególności zobowiązanie Komisji Europejskiej do ściślejszego przestrzegania obecnych standardów jakości powietrza dążących do poziomu rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia jest ważnym i długo oczekiwanym krokiem naprzód[3]. Jednak w tej chwili kluczowe jest przejście od etapu zobowiązań do zaproponowania konkretnego harmonogramu wdrożenia wytycznych WHO jako obowiązujących standardów UE w celu ochrony zdrowia wszystkich Europejek i Europejczyków.
               

W związku z nadchodzącym głosowaniem nad konkluzjami Rady w sprawie jakości powietrza wzywamy Pana Ministra do:      

• Nadania priorytetu pilnym działaniom dążącym do redukcji zanieczyszczenia powietrza ze wszystkich źródeł w celu ochrony zdrowia: realizacja zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu powinna być widoczna i mierzalna do końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej;               
• Stworzenie konkretnego planu działań w na najbliższe lata mającego na celu dostosowanie norm UE dotyczących jakości powietrza do wytycznych WHO.              

                Z niecierpliwością czekamy na konkretne propozycje Ministerstwa Klimatu dotyczące redukcji emisji oraz ze swojej strony oferujemy wsparcie w wysiłkach prowadzących do osiągnięcia czystego powietrza w Polsce i całej Unii Europejskiej.    

                                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku,

Weronika Michalak
Dyrektorka biura w Polsce
Health and Environment Alliance

oraz

Michał Krzyżanowski
Profesor wizytujacy
King´s College London


[1] European Environment Agency (EEA). Air quality in Europe — 2019 report . EEA Report No 10/2019

[2] World Health Organisation (WHO) – Regional office for Europe. Review of evidence on health aspects of air pollution –REVIHAAP Project Technical Report – 2013.     http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1

[3] Health and Environment Alliance (HEAL) – Eight demands for clean air in the European Region – infographic

List w formacie PDF