Skip to content

Ekstremalne temperatury powyżej 40°C, częstsze i dłuższe fale upałów, silne wiatry, nawalne deszcze, czy gwałtowne zmiany ciśnienia to tylko niektóre ze skutków zmiany klimatu, na które narażeni są mieszkańcy stolicy. Kryzys klimatyczny i zanieczyszczone powietrze to realne zagrożenia dla mieszkańców dużych miast w Polsce – wynika z najnowszego raportu Koalicji Klimatycznej.

Raport Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy wyjaśnia, w jaki sposób skutki zmiany klimatu już dziś oddziałują na zdrowie mieszkańców stolicy. Ponadto w publikacji znalazły się prognozy na najbliższe dziesięciolecia.

Znajdujemy się w sytuacji, w której powinniśmy natychmiast podjąć zdecydowane działania, by uchronić mieszkańców polskich miast przed dalszymi poważnymi konsekwencjami zmiany klimatu. Potrzebne są działania adaptacyjne i edukacyjne, skierowane między innymi do lekarzy i pracowników służby zdrowia, a także do decydentów– tłumaczy współautorka opracowania Weronika Michalak z Heal Polska.

Z raportu wynika, że każdego dnia występowania fali upałów w mieście następował wzrost dziennej liczby zgonów o 5,4 przypadków. W tym czasie wzrosła także liczba osób hospitalizowanych, przede wszystkim ze względu na choroby układu krążenia i oddechowego. Coraz większe staje się także zagrożenie powodowane przez silne wiatry, nawalne deszcze, czy gwałtowne zmiany ciśnienia. Niestety, to jedynie przedsmak tego co nas czeka.

Już za 30 lat w Warszawie maksymalne temperatury mogą sięgnąć ok. 43°C, a temperatury w przedziale 30–35°C występować będą przez ok. 22–23 dni w roku. W tym czasie częstość 3-dniowych fal upałów z temperaturami ponad 30°C wzrośnie o ok. 280 pkt proc., a w przypadku 5-dniowych fal upałów aż o 600 pkt proc.

Warszawa posiada strategię adaptacji do zmiany klimatu. Teraz musimy zapewnić efektywne wdrażanie tego dokumentu. Jednak działania adaptacyjne nie przyniosą pożądanego efektu, jeśli nie zatrzymamy wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dlatego tak ważne jest, aby polskie władze już dziś rozpoczęły program odejścia od węgla, tak aby w 2030 roku nie był on już stosowany w krajowej energetyce. Zgodnie z badaniami naukowymi, aby powstrzymać zmianę klimatu, emisja gazów cieplarnianych w Polsce do tego roku musi spaść o 65%. Niezbędne jest także jak najszybsze dojście do neutralności klimatycznej, nie później niż w 2050 roku. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest współpraca rządu, samorządów, biznesu oraz społeczeństwa – komentuje współautor raportu dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Dodatkową korzyścią z redukcji emisji gazów cieplarnianych jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza m.in.: tlenków azotu i siarki, pyłów i innych. To kolejny argument za wprowadzaniem programów służących ograniczaniu wykorzystania paliw kopalnych do celów energetycznych.  

Raport Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawyzostał sfinansowany ze środków Funduszu Klimatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Za treść publikacji odpowiadają̨ wyłącznie jej autorzy.

źródło: Koalicja Klimatyczna

Raport do pobrania w tym miejscu.