Skip to content

HEAL Polska zaprasza na konferencję prasową oraz panel dyskusyjny:

Czy nowocześnie znaczy zdrowo?

Prezentacja raportu HEAL Polska: Subwencje dla energetyki węglowej 

a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna

 
Data: 20 października 2015 (wtorek)
Godzina: 14:00
Miejsce: Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
Wstęp: wolny
 
W Polsce prawie 90% produkowanej energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. Jednocześnie nasz kraj jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza na tle całej Unii Europejskiej, co przyczynia się do ponad 40 tys. przedwczesnych zgonów wśród Polaków każdego roku. Te dwa czynniki są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ sektor energetyczny jest jednym z głównych emitentów szkodliwych dla ludzi zanieczyszczeń powietrza. Jednak mimo to, wciąż otrzymuje on bardzo wysokie dotacje i subwencje, także ze środków publicznych.
Podczas konferencji zaprezentowany zostanie najnowszy raport HEAL Polska „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna” prezentujący kalkulację zewnętrznych kosztów zdrowotnych energetyki opartej na węglu na  przykładzie planowanej na Lubelszczyźnie inwestycji elektrowni węglowej, a także analizę subwencji dla sektora węglowego w porównianiu do środków wydawanych na ochronę i służbę zdrowia w Polsce.
 
W panelu wezmą udział:

  • Łukasz Adamkiewicz (HEAL Polska)
  • dr med. Adam Stańczyk (Wojskowy Instytut Medyczny)
  • Krzysztof Skotak (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)
  • Dariusz Szwed (Zielony Instytut, Towarzystwo na rzecz Ziemi)

 
Zaproszenie w formacie pdf do ściągnięcia tutaj.