Skip to content

W dniu 23 stycznia b.r. w Instytucie Spraw Obywatelskich w(INSPRO) miała miejsce debata pt. „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?”, podczas której zaproszeni paneliści, w tym Weronika Michalak z HEAL Polska, analizowali możliwe sposoby rozwiązania problemu zanieczyszczeń powietrza w trzecim co do wielkości mieście w Polsce.
Podczas wydarzenia skupiono się na tym, jak władze Łodzi radzą sobie z problemem smogu, czy robią to dobrze i czym powinny zająć się w pierwszej kolejności. Ważnym elementem spotkania było poinformowanie mieszkańców, jak mogą bronić się przed smogiem i co powinni robić, by jak najmniej narażać swoje zdrowie.
Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia – Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Stowarzyszenie Nowa Łódź
(oraz Łódzki Alarm Smogowy, który objął debatę patronatem), temat smogu jest aktualny i szczególnie ważny, ponieważ:
1. Każdy łodzianin każdego dnia „wdycha” 5,4 papierosa przebywając dwie godziny dziennie na dworze. Dotyczy to też dzieci (źródło: Polski Alarm Smogowy).
2. Wartość stężenia niebezpiecznego dla naszego zdrowia benzo(a)pirenu (średnia roczna) dla aglomeracji łódzkiej jest wyższa niż wartość takiego stężenia dla aglomeracji krakowskiej, wrocławskiej czy górnośląskiej i wynosi 6 – 7,3 ng/m3 (źródło – Państwowy Monitoring Środowiska- Inspekcja Ochrony Środowiska – „ Ocena jakości powietrza za rok 2016”).
3. Łódzka stacja przy ulicy Rudzkiej znalazła się wśród 25 stacji w całej Polsce z najwyższym stężeniem pyłu PM10 w 2017 roku (średnia dobowa – 399 ug/ m3; 9.01.2017 rok).
4. W Łodzi, z powodu zanieczyszczenia powietrza, umiera przedwcześnie rocznie blisko tysiąc osób.
W charakterze panelistów w debacie udział wzięli:
1. Wojciech Hanke, Profesor dr hab. med., Instytut Medycyny Pracy
2. Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
3. Weronika Michalak, Kierowniczka Programu Czyste Powietrze, HEAL Polska.
4. Katarzyna Tymanowska, Zarządca i Administrator Nieruchomości, Atrium
5. Krzysztof Wójcik, Dyrektor, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
6. Sławomir Jankowski, Dyrektor ds. rozwoju, Veolia Energia Łódź S.A.
zaś punktem wyjścia do dyskusji był „Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej”
(https://bip.lodzkie.pl/files/689/program_ochrony_powietrza_aglomeracja_lodzka.pdf)
oraz „Rekomendacje dla zespołu ds. opracowania programu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów zawieszonych w Łodzi” autorstwa Mikołaja Siwińskiego. https://inspro.org.pl/rekomendacje-dla-zespolu-ds-opracowania-programu-poprawy-jakosci-powietrza/
Podczas 2h spotkania poruszono zarówno kwestie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, środki indywidualnej ochrony przed smogiem, rozwiązania regulacyjne i systemowe, które mogą stosować samorządy, by walczyć z problemem zanieczyszczeń w swoich regionach, a także dobre przykłady z innych krajów, które można by z powodzeniem wdrażać w Polsce.
Szczegółowa relacja z wydarzenia z rozszerzonymi opiniami ekspertów będzie dostępna wkrótce.