Skip to content

Dnia 30 marca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Obywatelska energetyka odnawialna dla Pomorza Zachodniego”, organizowana przez Polską Zieloną Sieć przy współpracy z ruchem Więcej Niż Energia oraz Stowarzyszeniem Akademia Komunikacji Społecznej. Celem przedsięwzięcia było zgromadzenie przedstawicieli samorządów z regionu, ekspertów oraz reprezentantów instytucji i organizacji związanymi z zagadnieniem odnawialnych źródeł energii.
Podczas konferencji omówiono dobre praktyki oraz perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce, przeanalizowano potencjał rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, biorąc pod uwagę możliwe kierunki i spodziewane przeszkody, poruszono również kwestię finansowania tego rodzaju energetyki. Jednym z poruszanych zagadnień było także wykorzystanie paneli fotowoltaicznych – jako  dobry przykład inwestycji w OZE w regionie. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych (Polska Zielona Sieć, Fundacja Greenpeace, HEAL Polska), jak również reprezentant WFOŚiGW w Szczecinie oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
Podczas wydarzenia nie zabrało również tematyki związanej ze zdrowiem – Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska podczas swojej prezentacji omówił pozytywne skutki zdrowotne energetyki obywatelskiej, podkreślając, że rozwój rozproszonych mikroinstalacji oraz odnawialnych źródeł energii w wymierny sposób przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego Polek i Polaków. Prezentacja do ściągnięcia w tym miejscu [link].


IMG_1831IMG_1829
 
 
 
 
 
 


HEAL Polska jest jednym z kilkudziesięciu partnerów ruchu Więcej Niż Energia, społecznej koalicji działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.