Skip to content

O wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mówiliśmy podczas konferencji „Opoczno i Tomaszów Mazowiecki dla czystego powietrza”, poświęconej zagadnieniu poprawy powietrza w jednym z najbardziej zanieczyszczonych rejonów Polski, zwłaszcza pod kątem rakotwórczego benzo(a)pirenu.


Konferencja zgromadziła przedstawicieli centralnych instytucji, parlamentu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Podczas wydarzenia omawiano niską jakość powietrza na terenie Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego, miast o jednym z najwyższych stężeń benzo(a)pirenu – substancji silnie rakotwórczej i mutagennej – na tle całego kraju. Szukano także możliwych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a tym samym zdrowia mieszkańców.
W trakcie spotkania eksperci szukali recepty na poprawę jakości powietrza w regionie. O wpływach zanieczyszczeń powietrza na choroby układu oddechowego i nowotwory mówił Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska, który był również moderatorem dyskusji w drugiej części spotkania.
Następnie głos zabrał dr n. med. Jacek Morka, ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Opocznie, opowiadając o wpływach zanieczyszczeń środowiska na choroby sercowo-naczyniowe. Tematyką zanieczyszczenia powietrza w obszarze miasta i cechami charakterystycznymi klimatu miasta zajęli się prof. dr hab. Joanna Wibig i prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak z Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.
O jakości powietrza w regionie na tle województwa, kraju i UE prelekcję wygłosił Krzysztof Wójcik, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W konferencji wzięli również udział pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Małgorzata Skupińska i Dominika Chybowska. Ich wystąpienie dotyczyło możliwości finansowania przedsięwzięć służących ochronie powietrza i projektów inwestycyjnych WFOŚiGW. O działaniach w celu poprawy jakości powietrza mówiły Joanna Pluta z Urzędu Miasta w Tomaszowie i Dominika Chybowska z Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Trzymamy kciuki za walkę z zanieczyszczeniami powietrza w regionie i czekamy na kolejne wydarzenia.


 

 


 
DSC07963 - źródło opoczno pl
DSC07734 - źródło opoczno pl
 
 
 
 
 
 
 


Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/opoczno-i-tomaszow-mazowiecki-dla-czystego-powietrza/4/