Skip to content

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”, która odbyła się w Wojskowym Instytucie Medycznym Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska opowiadała o kosztach ekonomicznych zanieczyszczeń powietrza. Konferencja organizowana przez WIM to najważniejsze wydarzenie naukowe poświęcone wpływowi jakości powietrza na zdrowie publiczne w Polsce.


WP_20160421_011Wydarzenie, organizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny przy współudziale Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, kolejny raz skupiało uwagę na znaczeniu jakości powietrza dla zdrowia Polaków. W gronie wybitnych lekarzy i specjalistów zdrowia publicznego omówione zostały zagadnienia związane z konsekwencjami zdrowotnymi oddychania zanieczyszczonym powietrzem, w tym – co należy zrobić, by mobilizować sektor zdrowia do podejmowania dalszych działań zwiększających wiedzę społeczną związaną z zagrożeniami, jakie niesie zanieczyszczone powietrze.
Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że zanieczyszczenia powietrza atakujące układ oddechowy oraz układ krwionośny wywołują corocznie nowe zachorowania na astmę i POCHP, mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca, zawałów serca oraz udarów, przyczyniają się również do powstawania i rozwoju nowotworów. W Polsce skutkuje to jednym z najwyższych odsetków zgonów przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2,5. Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w Europie wynika, że z tego powodu w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tysięcy osób. To stanowi prawie 12 proc. całkowitej liczby zgonów. Także stężenia wywołującego nowotwory benzo(a)pirenu są u nas najwyższe na kontynencie. Uświadomienie szkodliwości zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia oraz szybkie podjęcie skutecznych działań stanowi duże wyzwanie nie tylko dla polityków, samorządowców, ekologów, ale także lekarzy oraz naukowców, których zgromadziła konferencja w Szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.
Wydarzenie zostało otwarte przez gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, przedstawicielkę Ministerstwa Środowiska, dyrektor biura WHO w Polsce Paulinę Miśkiewicz oraz dr n. med. Tadeusza Zielonkę. Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych, po których następowały pytania i dyskusja. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Michał Krzyżanowski, prof. Paweł Śliwiński, dr had. Ewa Czarobilska, dr Tadeusz Zielonka, dr Piotr Dąbrowiecki, dr Adam Stańczyk czy dr hab. Artur Badyda (szczegóły w programie wydarzenia). Podczas trzeciej sesji prezentację dotyczącą działań na rzecz poprawy powietrza w Warszawie wygłosił wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, a następnie Weronika Piestrzyńska z HEAL przedstawiła ekonomiczne koszty zanieczyszczeń powietrza (w tym kalkulacje kosztów zdrowotnych wykonywanych przez HEAL) na wybranych przykładach (prezentacja do pobrania w tym miejscu).


HEAL uprzejmie dziękuję organizatorom, w szczególności Pani Beacie Lubińskiej oraz dr Tadeuszowi Zielonce za zaproszenie do udziału w wydarzeniu oraz za podnoszenie świadomości na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie publiczne w Polsce.