Skip to content

Podczas konferencji „Kwadratura koła. Ochrona zdrowia, a model węglowego rozwoju Polski”, która odbyła się 4 listopada w Sejmie RP – pod patronatem posłanki Anny Grodzkiej, Partii Zieloni oraz Zespołu Parlamentarnego Zrównoważonego Rozwoju Społecznego “FAIR” – debatowano nad ważnymi dla kraju kwestiami: wpływem spalania węgla na zdrowie publiczne oraz problemem zanieczyszczenia powietrza z powodu niskiej emisji.

Podczas konferencji Łukasz Adamkiewicz doradca ds. węgla i zdrowia w Health and Environment Alliance przypomniał wnioski z raportów na temat skutków zdrowotnych spalania węgla. Jednocześnie wskazał, że: Co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 45 tys. osób z powodu zanieczyszczeń powietrza – co oznacza, że co 10. zgon w naszym kraju spowodowany jest złą jakością powietrza. (…).

Dr Piotr Dąbrowiecki Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych Na Astmę Alergię i POChP wygłosił referat na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, stwierdzając że: „W Polsce 4 mln osób jest chorych na astmę, a ok. 2,5 mln na POChP; główną przyczyną zachorowań jest palenie papierosów, ale również zła jakość powietrza (…)”.

Uczestnicy konferencji w apelu do premier Ewy Kopacz (z wykształcenia lekarki), zwracają się o uwzględnienie w profilaktyce i polityce rządu działań na rzecz radykalnej poprawy jakości powietrza, którym oddychają wszyscy obywatele: dorośli i dzieci, łącznie z rządem.

Posłanka Partii Zielonych Anna Grodzka powiedziała: “Polska powinna wykorzystać niedawne wycofanie weta w polityce energetyczno- klimatycznej przez rząd oraz wielkie środki z funduszy pomocowych na solidną budowę podstaw gospodarki niskoemisyjnej w interesie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i energetycznego kraju oraz klimatu globu”.

Fundusze pomocowe UE, centralne oraz regionalne, przewidują ok. 20 proc. wszystkich środków na działania związane z tworzeniem gospodarki niskoemisyjnej. Około 15 miliardów euro powinno stanowić koło zamachowe dla nowej, obywatelskiej, odnawialnej energetyki. Zmiany prawa regulujące jakość paliw i pieców, oszczędzanie energii, w tym termorenowację budynków, połączone z wymianą źródeł ciepła w domach, to jedyny skuteczny sposób walki o czyste powietrze, którym oddychają codziennie miliony Polek i Polaków.

Organizatorem konferencji była Ogólnopolska Koalicja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, zrzeszająca kilkadziesiąt samorządów i organizacji pozarządowych oraz domagająca się obywatelskiego modelu rozwoju energetyki opartego na oszczędzaniu energii, odnawialnych i rozproszonych źródłach.

Prezentacja Łukasza Adamkiewicza „Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów” dostępna jest w tym miejscu.
Nagranie z konferencji prasowej, podczas której Łukasz Adamkiewicz prezentował raport HEAL „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”.
Pełne nagranie z konferencji.