Skip to content

Siódma konferencja ministerialna na temat środowiska i zdrowia, której gospodarzem jest Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Budapeszcie. Podczas wydarzenia goście wraz ze zgromadzonymi decydentami będą debatować nad ustaleniem priorytetów w zakresie ochrony środowiska i zdrowia w regionie europejskim. Nasza organizacja weźmie udział w tej kluczowej konferencji, aby zwiększyć zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i zwrócić uwagę na konieczność przyspieszenia działań w kluczowych obszarach zdrowia środowiskowego.

Czynniki środowiskowe mają znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. Wiele chorób przewlekłych i ostrych (nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego, cukrzyca, otyłość oraz choroby psychiczne) jest powodowanych lub ich objawy zaostrzają się przez zanieczyszczenia środowiska. Są one odpowiedzialne za jeden na sześć zgonów rocznie na całym świecie, głównie przez zanieczyszczenia powietrza, fale upałów, narażenie na szkodliwe chemikalia i pestycydy.

HEAL jest wieloletnim członkiem Europejskiego Procesu WHO na rzecz Środowiska i Zdrowia (ang. European Environment and Health Process – EHP), który zrzesza ministerstwa zdrowia i środowiska z 52 krajów regionu europejskiego WHO oraz inne zainteresowane strony. Nasza organizacja, reprezentując pozarządowy sektor zdrowia w Europejskiej Grupie Zadaniowej ds. Środowiska i Zdrowia (EHTF), pracuje nad tym, aby kwestie środowiskowe i zdrowotne znalazły się wysoko w agendzie politycznej w Europie. Grupa ta przygotowuje również program konferencji ministerialnych. Poprzednio HEAL było gospodarzem ostatniego spotkania EHTF w Brukseli, w którym wzięło udział ponad 100 uczestników z państw członkowskich i zainteresowanych stron. 

HEAL i przedstawiciele/lki organizacji członkowskich wezmą udział w tym wydarzeniu, aby zapewnić, że głosy grup reprezentujących pacjentów oraz sektory zdrowia, środowiska i społeczeństwa obywatelskiego zostaną wysłuchane we wszystkich jego elementach. W skład delegacji HEAL wchodzą: Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz Środowiska (ISDE Włochy); Międzynarodowa Sieć Zdrowia, Środowiska i Bezpieczeństwa Dzieci (INCHES); Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych (EFA) oraz Réseau Environnement Santé (RES).

Oczekuje się, że państwa członkowskie Regionu Europejskiego WHO przyjmą Deklarację Siódmej Konferencji Ministerialnej w sprawie Środowiska i Zdrowia, która podkreśli ich wspólne zaangażowanie na rzecz poprawy zdrowia ludzi i bardziej zrównoważonej przyszłości.  

Podczas wydarzenia dyrektorka wykonawcza HEAL Génon Jensen zabierze głos w ważnym panelu na temat wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie, aby pomóc zapobiegać chorobom oraz podkreślić pilną potrzebę przyspieszenia krajowych i ogólnoeuropejskich działań politycznych na rzecz urzeczywistnienia w Europie celu zera zanieczyszczeń. W ramach konferencji HEAL będzie również współgospodarzem równoległej sesji z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej (DG) ds. Badań i Innowacji, DG ds. Środowiska oraz Europejską Agencją Środowiska na temat wkładu paneuropejskiej współpracy badawczej w opartą na dowodach naukowych politykę zerowego zanieczyszczenia i zdrowia. Na sesji zaprezentowane zostaną obserwacje i wyniki wielu inicjatyw badawczych finansowanych przez UE, takich jak europejski klaster ds. wpływu mikro- i nanoplastików na zdrowie (CUSP), współpraca badawcza obejmująca m.in. projekt POLYRISK, w którym HEAL jest partnerem. Inne europejskie klastry, które wezmą udział w sesji, to Europejski Klaster Zdrowia Miejskiego (UHC) i Klaster Jakości Powietrza w Pomieszczeniach (IDEAL)

Rejestracja

 

Inne projekty finansowane przez UE, w których HEAL bierze udział, takie jak projekt ATHLETE, a także prace szerszej sieci HEAL, zostaną zaprezentowane na wystawie plakatów. Plakat polskiego biura HEAL można pobrać w formacie A0 w języku angielskim TUTAJ.

Zachęcamy do poznania dalszych szczegółów dot. wydarzenia i oglądania transmisji na żywo z sesji plenarnych na stronie internetowej konferencji. Na naszych kanałach społecznościowych będziemy natomiast udostępniać aktualizacje i dzielić się spostrzeżeniami reprezentantek naszej organizacji podczas konferencji w dniach 5-8 lipca (hasztag konferencji: #7MCEH).