Skip to content

12 listopada mieszkańcy Kozienic i okolic będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań serca (EKG) z nowoczesną analizą SATRO oraz z wykładów lekarzy specjalistów, którzy udzielą słuchaczom indywidualnych porad medycznych. Akcję dla Kozieniczan organizują organizacje społeczne HEAL Polska, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot by zwrócić uwagę na zagrożenie, jakim dla układu krążenia jest zanieczyszczenie powietrza.

Miejsce badania: Centrum handlowe TESCO, ul. Warszawska 34

Wykłady ekspertów: Hotel Energetyk, ul. Warszawska 20, sala klubowa
Termin:
12 listopada 2019 r., od godziny 10.30

Zanieczyszczenia pyłowe mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonym pyłami PM2,5 i PM10, tlenkami siarki i azotu czy ozonem jest tak groźne, że lekarze nazywają je „cichym zabójcą”. Zwiększa ryzyko astmy oskrzelowej, rozedmy płuc i oskrzeli czy przewlekłego zapalenia płuc, ma także negatywny wpływ na układ krwionośny przyczyniając się do miażdżycy, niewydolności serca i zawałów.

W 2018 roku „Dzień dla zdrowych płuc w Kozienicach” przyniósł alarmujące wyniki. U blisko 40% uczestników akcji pojawiło się podejrzenie lub już zdiagnozowano astmę lub przewlekłą chorobę obturacyjną płuc. Pacjenci ci zostali skierowani na dalsze badania do pulmonologa. W tym roku proponujemy mieszkańcom EKG z nowoczesną analizą SATRO by umożliwić im także zbadanie serca – mówi Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Badania tego rodzaju pozwalają zdiagnozować pacjentów, którzy często nie są świadomi problemów z własnym zdrowiem, a sami nie czują potrzeby zapisywania się na konsultację w placówce służby zdrowia lub na prywatną wizytę lekarską. Wcześniej wykryte zmiany w układzie oddechowym lub problemy z sercem łatwiej leczyć, pozwala to również dostosować tryb swojego życia do stanu zdrowia, co jest szczególnie ważne w silnie zanieczyszczonym środowisku – dodaje Weronika Michalak z HEAL Polska.

W ramach tegorocznej akcji do Kozienic przyjadą wybitni eksperci badający wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy i krwionośny. Dr hab. Tomasz M. Zielonka, specjalista chorób płuc z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowie o wpływie, jaki na nasze zdrowie mają nie tylko zanieczyszczenia ale i coraz silniej odczuwane skutki zmiany klimatu. Dr Adam Stańczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego poruszy temat wpływu smogu na układ krążenia.

Głównym powodem fatalnego stanu powietrza w Polsce pozostaje niska emisja z domowych pieców opalanych węglem. Przyczynia się do niego jednak także emisja wysoka z elektrowni węglowych, które są głównym przemysłowym źródłem tego zanieczyszczenia. W 2016 r. eksperci z HEAL badający wpływ zanieczyszczeń na zdrowie oszacowali, że emisje z elektrowni Kozienice powodują rocznie około 320 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 14 140 ataków astmy u dzieci, 660 przypadków hospitalizacji, 186 000 straconych dni pracy i 650 przedwczesnych zgonów co plasuje ją na 3 miejscu wśród największych trucicieli w Europie Koszty zdrowotne funkcjonowania tej elektrowni szacuje się na około (920 mln Euro) choć mogą sięgać nawet (1,77 mld Euro). Nadzieję na poprawę sytuacji dawał plan wyłączania najstarszych bloków elektrowni począwszy od roku 2016. Niestety spółka Enea postanowiła przesunąć tą datę na rok 2029.

Trudno zrozumieć decyzję Enei, która przesunęła datę wyłączania bloków o mocy 200 MW o ponad dekadę, choć pomogłoby to ograniczyć problem zanieczyszczenia powietrza. I to pomimo oddania do użytku nowego bloku 11, który miał je zastąpić. Czy ktoś wziął pod uwagę ile osób w tym czasie umrze lub zachoruje i jak te dodatkowe kilkanaście lat emisji wpłynie na przyśpieszenie procesu zmiany klimatu, która także zagraża naszemu zdrowiu i życiu? – dodaje Robert Wawręty.

Niestety do kryzysu klimatycznego i grożącej nam katastrofy klimatycznej przyczynia się też Elektrownia Kozienice emitując do atmosfery olbrzymie ilości gazów cieplarnianych. W roku 2015 było to 11,4 mln ton CO2 co czyniło z niej dziesiątą najbardziej szkodliwą dla klimatu elektrownię węglową w Europie. W roku 2017 zajmowała już ósme miejsce w rankingu z emisją 11,7 mln ton CO2/rok. Po włączeniu bloku 11, w roku 2018, emisja sięgnęła 14,1 mln ton CO2. To szóste miejsce w Europie i więcej, niż rocznie emitują całe linie lotnicze Ryanair!

Zmiana klimatu jest obecnie uznawana za największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie – podsumowuje Weronika Michalak – skutki tego procesu zagrażają nam na wiele sposobów, począwszy od intensywnych fal upałów, niedobory wody i żywności, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych czy nieprzewidywalne zjawiska pogodowe – to wszystko już teraz zbiera śmiertelne żniwo i naraża na utratę zdrowia i życia przyszłe pokolenia, nie tylko w odległych krajach np. Afryki czy Azji, ale już także w Polsce.

W programie:

10.30 – 16.30 bezpłatne badanie EKG w mobilnej przychodni (Tesco, ul. Warszawska 34)

17.30 – 18.30 wykłady ekspertów (Hotel Energetyk, ul. Warszawska 20, sala klubowa)
– Wpływ zanieczyszczeń i zmian klimatycznych na zdrowie człowieka –  dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

– Układ krążenia a środowisko – dr n. med. Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny, specjalista nadciśnienia tętniczego i chorób wewnętrznych

18:30 – 21:00 bezpłatne porady medyczne udzielane przez doktora Stańczyka.  

Warunkiem uzyskania bezpłatnych porad medycznych jest uczestnictwo w części wykładowej. Udział w badaniu oraz wykładach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.