Skip to content

Energetyka węglowa emituje ogromne ilości szkodliwych dla człowieka zanieczyszczeń powietrza. Pomimo tego, otrzymuje różnego rodzaju dopłaty i dotacje, głównie ze środków publicznych. Kwoty te mogą przewyższać budżet wszystkich szpitali w kraju – alarmuje organizacja HEAL Polska, zajmująca się wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.


Energetyka węglowa jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce, najbardziej pod tym względem zanieczyszczonym krajem na tle Unii Europejskiej. Co roku przyczynia się do ok. 3 500 przedwczesnych zgonów, zwiększa zachorowalność na schorzenia układu oddechowego i układu krążenia, powoduje także utratę 800 tys. dni pracy wśród Polaków, jednocześnie obniżając ich produktywność w skali całego kraju [1].
Jednak sektor energetyki węglowej otrzymuje liczne dopłaty ze środków publicznych. Wedle kalkulacji najnowszego raportu organizacji HEAL Polska [2], zajmującej się wpływem zanieczyszczeń na zdrowie publiczne, każdego roku energetyka węglowa w Polsce dotowana jest łączną kwotą od 17,5 do 39,4 mld złotych [3]. Wartość ta uwzględnia zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, stanowiące tzw. dotacje pośrednie. Subwencje energetyki węglowej są zatem wyższe niż roczny budżet wszystkich szpitali publicznych w Polsce, wynoszący 28,4 mld złotych.
Przerażająca jest świadomość, że co roku wydajemy więcej na dofinansowywanie szkodliwej dla ludzi energetyki węglowej, niż na wszystkie szpitale w naszym kraju, zwłaszcza zdając sobie sprawę z aktualnej kondycji polskiej służby zdrowia. A przecież energetyka węglowa powoduje konsekwencje dla zdrowia i zwiększa koszty opieki zdrowotnej. To błędne koło – mówi Łukasz Adamkiewicz, ekspert organizacji HEAL Polska.
Raport prezentuje również jednostkową kalkulację kosztów zewnętrznych dla planowanej na Lubelszczyźnie inwestycji budowy nowej elektrowni węglowej Łęczna. Zakładając okres funkcjonowania elektrowni na ok. 40 lat, można oszacować, iż inwestycja wygeneruje od 1,2 do 3,9 mld złotych zewnętrznych kosztów zdrowotnych. Obliczenia wskazują, że zasięg oddziaływania elektrowni Łęczna obejmie cały kraj, a najbardziej narażone będą osoby mieszkające w promieniu 100 km od planowanej inwestycji. Pomimo zapewnień francuskiego inwestora (ENGIE) o wycofywaniu się ze szkodliwych dla zdrowia inwestycji węglowych na całym świecie, a także protestów lokalnych mieszkańców, realizacja inwestycji w Polsce wciąż jest możliwa.
 
Notka w postaci edytowalnej do ściągnięcia tutaj.  
 
Źródła:
[1] Raport „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”, HEAL 2013
[2] Raport „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku elektrowni Łęczna”,  HEAL 2015
[3] Raport „Ukryty rachunek za węgiel”, WISE 2014