Skip to content

Już 2 maja rusza międzynarodowa kampania Unmask My City angażująca przedstawicieli organizacji z 11 krajów na 5 kontynentach. Dołącz do inicjatywy – zaangażuj się w poprawę jakości powietrza w Polsce!


Czym jest Unmask My City?

Demaskujemy smog przez cały rok! (ang. Unmask My City) to ogólnoświatowa kampania, która ma wspierać i mobilizować lekarzy, pracowników i organizacje służby zdrowia do podejmowania w swoich miejscowościach działań prowadzących do większej ochrony zdrowia i klimatu przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza. Zainicjowana została ona przez profesjonalistów z dziedziny zdrowia publicznego pracujących na rzecz czystego i zdrowego powietrza w naszych miastach.
Kampania Demaskujemy smog przez cały rok promuje praktyczne rozwiązania zmierzające do dokonywania pozytywnych zmian w strategiach miejskich podejmujących tę tematykę w perspektywie roku 2030. Wpisuje to w globalny trend obniżania stężeń zanieczyszczeń powietrza, co przełoży się na znaczne zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kampania ma służyć Tobie i osobom zaangażowanym w ochronę zdrowia w Twoim otoczeniu, wspierając Wasze działania zmierzające do realnej pozytywnej zmiany w Waszym mieście.
 

Jaki jest nasz cel w Polsce?

Celem kampanii w Polsce jest obniżenie poziomów alarmowania o zanieczyszczeniu pyłem PM10 oraz wprowadzenie ambitnych regulacji dot. jakości paliw stałych i pieców, w celu poprawy zdrowia publicznego oraz zmniejszenia wpływu człowieka na zmiany klimatu.
 

Podpisz Petycję!

2 maja 2017 uruchomiona zostanie petycja do Pani Premier Beaty Szydło o zarekomendowanie właściwym Ministrom: Środowiska (Janowi Szyszce), Energii (Krzysztofowi Tchórzewskiemu) oraz Rozwoju i Finansów (Mateuszowi Morawieckiemu) następujących postulatów:
1/ obniżenie poziomu alarmowania o stężeniu pyłu PM10 do 100 µg/m3 oraz poziomu informowania do 80 µg/m3, ponieważ mieszkańcy Polski mają prawo do rzetelnej informacji o jakości powietrza i do ochrony swojego zdrowia;
2/ jak najszybsze wprowadzenie wymagań dla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw, ze względu na to, że spalanie paliw niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach (tzw. kopciuchach) stanowi główne źródło niskiej emisji odpowiedzialnej za złą jakość powietrza w Polsce.

Podpisz petycję tutaj.

 

Przyjdź na debatę!

Sobota, 13 maja, godz. 14:30, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Podczas wydarzenia zaprezentujemy filmy, w których uczestnicy kampanii opowiadają, jak wysokie stężenia pyłu zawieszonego wpływają na ich życie i zdrowie oraz co ich zdaniem powinno się ich zdaniem zmienić w tym zakresie.
Po prezentacji odbędzie się debata z udziałem lekarzy i specjalistów zdrowia publicznego, podczas której zaproszeni goście zastanowią się nad następującymi zagadnieniami: co robić, aby poziom świadomości lekarzy i pacjentów rósł? Kto i jak powinien wpływać na decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, abyśmy mogli w końcu oddychać naprawdę czystym powietrzem? Jakie rozwiązania stosowane w innych krajach warto wdrażać w Polsce i czy możliwe jest wsparcie działań strony społecznej przez Ministerstwo Zdrowia, które powinno być szczególnie zainteresowane redukcją emisji zanieczyszczeń? Jaka rolę powinny spełniać w tym procesie uniwersytety medyczne?

Program Kongresu tutaj.

 

Włącz się!

Środowisko medyczne ma na swoim koncie wiele udanych inicjatyw, które doprowadziły do zmian prawnych oraz podniesienia świadomości obywateli na całym świecie. Warto tu przypomnieć choćby kampanie antynikotynowe. To ono ma autorytet i wiedzę, dzięki której mogą wpływać na decydentów. Tym bardziej wydaje się zasadne, aby środowisko lekarskie zaangażowało się w walkę o czyste i zdrowe powietrze.
Organizacje i specjaliści pracujący na rzecz redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza w celu zapewnienia ochrony zdrowia i przeciwstawienia się zmianom klimatu, dołączając do kampanii Demaskujemy smog przez cały rok (ang. Unmask My City), mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu i uzyskać społeczne poparcie dla wprowadzenia zmian w strategiach prowadzonych przez władze miast.

www.unmaskmycity.org
#
UnmaskMyCity

 

Skontaktuj się z nami:


Dowiedz się w jaki sposób możesz włączyć się w działania i uzyskaj niezbędne informacje.
HEAL Polska (Health and Environment Alliance)
agnieszka@env-health.org
Jeni Miller, Global Climate and Health Alliance (GCHA)
jeni.miller@climateandhealthalliance.org
 

 
 
 
 
Kampania Unmask My City zainicjowana została przez Global Climate and Health Alliance (GCHA) oraz Global Call for Climate Action (GCCA) we współpracy z Health and Environment Alliance (HEAL), Healthcare Without Harm, the UK Health Alliance on Climate Change oraz US Climate and Health Alliance.