Skip to content

W specjalnym klipie dla biegaczy Greenpeace informuje o wprowadzeniu specjalnego hasztagu na Twitterze #UwagaSmog, pod którym codziennie publikowane są informacje o jakości powietrza w stolicy i innych miastach. Eksperci ostrzegają, że bieganie w smogu może być niebezpieczne dla zdrowia. W dni, w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu jest bardzo wysokie, warto zrezygnować z treningu lub biegać w specjalnej maseczce chroniącej przed szkodliwym pyłem.

Smog to mieszanka pyłów, toksycznych gazów, metali ciężkich oraz benzo(a)pirenu zawartych w powietrzu. Ich wdychanie przyczynia się do powstania wielu poważnych schorzeń. Obecne w smogu toksyczne substancje silnie oddziałują na układ oddechowy, krwionośny i nerwowy. W efekcie zwiększa się ryzyko wystąpienia alergii, zawału serca, udaru mózgu, nowotworów (w tym raka płuc i krtani) oraz chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekłe nieżyty dróg oddechowych.
Podczas wzmożonej aktywności fizycznej – np. biegania – oddech staje się bardziej intensywny. W konsekwencji, poprzez układ oddechowy, a następnie układ krążenia, do organizmu człowieka dostaje się większa dawka szkodliwych dla zdrowia substancji znajdujących się w powietrzu. Podczas tzw. epizodów smogowych, czyli dni o podwyższonym stężeniu trujących zanieczyszczeń, bieganie nie jest wskazane, szczególnie dla osób cierpiących na schorzenia układu oddechowego, takich jak astmatycy – mówi Łukasz Adamkiewicz, ekspert ds. jakości powietrza i zdrowia z organizacji Health and Environment Alliance HEAL Polska.
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w stolicy jest spalanie węgla i oleju opałowego w systemach grzewczych w gospodarstwach domowych, transport, przemysł oraz sektor energetyczny oparty na spalaniu węgla, przy czym znaczna część zanieczyszczeń trafia do miasta spoza Warszawy. Mówiąc o szkodliwym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie trzeba brać pod uwagę wszystkie źródła emisji tych zanieczyszczeń. Praca typowej elektrowni węglowej wiąże się z roczną emisją do atmosfery od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ton substancji szkodliwych dla zdrowia, które wraz z wiatrem rozprzestrzeniają się na duże odległości. Są to głównie tlenki siarki i azotu, pyły i metale ciężkie, m.in. rtęć. Aż 60 procent emisji tego rakotwórczego pierwiastka w Polsce pochodzi ze spalania węgla w procesie produkcji energii.
Często biegam w warszawskich parkach, w których niestety powietrze, zwłaszcza zimą, jest bardzo zanieczyszczone. Już w marcu Warszawa wykorzystała limit dni, w których zapylenie przekroczyło normy. Tymczasem mamy prawo do życia w zdrowym środowisku. Nawet konstytucja mówi, że władze publiczne są zobowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska – powiedziała Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.
Skąd czerpać informacje? Na przykład z Twittera, używając specjalnego hasztagu #UwagaSmog, pod którym publikowane są informacje dotyczące bieżących zanieczyszczeń powietrza. W dni, w które zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, należy unikać aktywności na zewnątrz (np. biegania lub jazdy na rowerze) lub zakładać specjalną maseczkę ochronną.
Link do spotu Greenpeace