Skip to content

Wspólnie z 13 innymi polskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska oraz działającymi na rzecz poprawy jakości powietrza zwróciliśmy się do Ministry Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z prośbą o wsparcie dla działań na rzecz ochrony zdrowia Polek i Polaków przed smogiem.

W naszym liście wskazujemy, że resort klimatu i środowiska jako jedna z kluczowych instytucji w procesie nowelizacji tzw. dyrektywy powietrznej UE powinien przedsięwziąć kilka kroków. Przede wszystkim Ministerstwo Klimatu i Środowiska powinno jasno i wyraźnie wyrazić poparcie dla wysokiego poziomu ambicji w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Będzie można to pokazać poprzez zgodę na pełne dostosowanie unijnych norm jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i wyników najnowszych badań naukowych, najpóźniej do roku 2030. Pod listem podpisały się: HEAL Polska, BOMIASTO, Clean Cities Campaign Poland, Fundacja “RT-ON”, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna, Polska Zielona Sieć, Polski Alarm Smogowy, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ.