Skip to content

Dziś wspólnie z dwoma innymi polskimi organizacjami członkowskimi Kampanii Czystych Miast: Polskim Klubem Ekologicznym Okręgiem Mazowieckim i Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych wysłaliśmy listy do prezydentów, prezydentek oraz radnych 3 metropolii zawierające rekomendacje niedawno opublikowanego rankingu 36 europejskich miast. Liczymy, że włodarze uwzględnią te postulaty w dalszych planach rozwoju miasta.

Europejski ranking czystych miast powstał w oparciu o badania przeprowadzone przez Kampanię na rzecz Czystych Miast (Clean Cities Campaign) – koalicję europejskich organizacji pozarządowych i grup oddolnych, której celem jest zachęcenie miast do przejścia na bezemisyjną mobilność do 2030 r. Wyniki rankingu pokazały, że przed europejskimi miastami jeszcze długa droga do osiągnięcia czystego transportu. Polskie miasta zajmujące bardzo niskie miejsca w zestawieniu powinny szczególnie postarać się, aby zapewnić mieszkankom i mieszkańcom zdrowie oraz lepszą jakość życia. W naszych listach wyszczególniliśmy proponowane działania, których przeprowadzenie pozwoli tym ośrodkom dotarcie do czołówki rankingu, a obywatelom i obywatelkom poprawi komfort życia. Jednym z najbardziej kluczowych z nich jest przyjęcie jasno wyznaczonego celu osiągnięcia zerowej emisji w obszarze mobilności do 2030 roku.

Do każdego listu umieściliśmy również załącznik, który przedstawia poszczególne wyniki dla każdej z 5 kategorii uwzględnionych przez ranking: 1. Przestrzeń dla ludzi, 2. Bezpieczne drogi, 3. Dostępność do mobilności przyjaznej klimatowi, 4. Polityki transportowe, 5. Czyste powietrze. Na podstawie tych wyników widać, że choć łączna ocena dla każdego z polskich miast wypada słabo, to jednak w niektórych punktach metropolie osiągnęły zadowalające wyniki (Warszawa zdobyła 9.3/10 punktów w przystępności cenowej transportu publicznego; Kraków 9.6/10 w bezpieczeństwie rowerzystów). To pokazuje, że potrafimy spełniać niektóre cele zrównoważonego transportu i wobec tego powinniśmy się skupić na osiągnięciu pozostałych.

List do władz Warszawy
List do władz Krakowa
List do władz Trójmiasta