Skip to content

Jeszcze w tym miesiącu podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia zaplanowano przyjąć pierwszą w historii rezolucję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na ludzkie zdrowie. Przyjęcie rezolucji będzie kamieniem milowym dla walki o czyste powietrze oraz dodatkowym narzędzie dla naszej pracy nad lepszą jakością powietrza na szczeblu krajowym oraz europejskim. Apelujemy do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza o wsparcie amitnych celów rezolucji oraz jej wiążących zapisów dla wszystkich krajów.

Negocjacje nad kontynuowane są w Genewie podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly). Dyrektor HEAL, Genón K. Jensen uczestniczy w WHA w ramach delegacji Światowego Stowarzyszenia Medycznego, wzywając do opracowania rozwiązań, które pozwolą na znaczącą redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę zdrowia publicznego w Europie i na świecie.

W związku z negocjacjami, apelujemy o do Ministra Arłukowicza o wsparcie i wzmocnienie przygotowywanej rezolucji, ze szczególnym naciskiem na:

  • ustanawianie konkretnych zobowiązań (zamiast dobrowolnych deklaracji) wszystkich państw do działania na rzecz poprawy zdrowia swoich obywateli;
  • sprawnie funkcjonujący międzynarodowy system oceny i mechanizm nadzoru, uwzględniający konkretne wskaźniki i cele wedle rekomendacji Sekretariatu WHO;
  • większy nacisk na konieczność wdrażania gospodarki niskoemisyjnej i eliminacji energetyki węglowej, która w ogromnej mierze przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń powietrza;
  • uznawania działań organizacji pozarządowych jako jednego z kluczowych środków na rzecz poprawy jakości powietrza.

Pełna treść listu znajduje się w tym miejscu.
Dalsze informacje na temat Światowego Zgromadzenia Zdrowia można znaleźć na stronie internetowej WHO.

zdjęcie: un.org