Skip to content

Organizacje HEAL Polska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zapraszają na internetowy panel dyskusyjny pt. “Transport i zdrowie w miastach – problemy i rozwiązania”, który odbędzie się 16 marca o godz. 12:00 do 13:30 (UWAGA ZMIANA DATY – aktualizacja z 2 marca).

Wydarzenie ma na celu omówienie problemu zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu, przypomnienie o ich negatywnym wpływie na zdrowie ludzi (ze szczególnym uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka), a także zaprezentowanie dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. Zależy nam na podkreśleniu znaczenia aktywnej mobilności, zdrowego stylu życia w mieście oraz promocji zachowań prozdrowotnych. Ponadto postaramy się usystematyzować wiedzę na temat Stref Czystego Transportu, które niebawem będą tworzone w polskich miastach.

Wysokie emisje z transportu

Transport jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach. Odpowiada też za niemal 30% emisji dwutlenku węgla w UE, więc jest ważnym sektorem w planach dekarbonizacji. Szacuje się, że w dużych miastach samochody emitują znaczną większość szkodliwego dla zdrowia dwutlenku azotu (do 75% w Warszawie i Krakowie). Wskazuje się liczne przyczyny tego problemu – przede wszystkim bardzo dużą liczbę samochodów w polskich miastach, dopuszczanie wysokoemisyjnych aut do ruchu (przede wszystkim starych diesli) i brak szczelnych narzędzi prawnych pozwalających na eliminowanie tego typu pojazdów. Ważnym czynnikiem są też aspekty społeczne i kulturowe jak wykluczenie transportowe czy aspiracje do posiadania samochodu osobowego.

Rozwiązania

Kluczowym rozwiązaniem problemu zakorkowanych i zanieczyszczonych miast jest zrównoważona mobilność, będąca zarazem jednym ze wskaźników tzw. Zdrowych Miast (Healthy Cities). Opiera się ona na harmonijnym łączeniu, uzupełnianiu i usprawnianiu przemieszczania się pieszo, rowerem czy transportem miejskim. Trend jest coraz bardziej popularny w miastach Europy Zachodniej (np. superbloki w Barcelonie, koncepcja 15-minutowego miasta w Paryżu czy pierwszeństwo dla rowerzystów i pieszych w Berlinie).

Poza zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, korzyścią rozwijania zrównoważonej mobilności jest tworzenie bezpiecznych, zielonych i przyjaznych ludziom (a nie tylko samochodom) miast. Ponadto umożliwianie komfortowego i aktywnego przemieszczania się w mieście i dbanie o tereny zielone wpływa pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców miast. 

Spotkanie będzie miało formę dyskusji panelowej, odbędzie się na platformie ZOOM i będzie transmitowane na żywo na stronie facebookowej HEAL Polska. Wydarzenie potrwa ok. 90 minut. 

Rejestracja: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceqtqDgqHdBbp5TE4-Dsfb4HlrZCqpob

Paneliści:

  • Rafał Bajczuk, Transport & Environment, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
  • Dr Tadeusz Jędrzejczyk, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie

Prowadzenie: Joanna Brzezińska, HEAL Polska

Zapraszamy serdecznie!

 

Nagranie spotkania dostępne jest TUTAJ.