Skip to content

Wojskowy Instytut Medyczny wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, zapraszają na już IX edycję konferencji naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego nt. „Wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – DUM SPIRO, SPERO”. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w WIM, a podczas wydarzenia Weronika Michalak z HEAL Polska wygłosi referat nt. zaangażowania środowisk związanych ze zdrowiem w walkę o ochronę klimatu i czyste powietrze w Polsce.

Konferencja ma charakter otwarty, może wziąć w niej udział każdy zainteresowany tematyką wpływu zanieczyszczeń na nasze codzienne funkcjonowanie, zarówno w aspektach medycznych, jak i społecznych. Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają certyfikaty i  punkty edukacyjne. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc, wystarczy kliknąć!

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią  najgroźniejszą formę zatruwania środowiska.  Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo – naczyniowego.

Mikroskopijne cząsteczki pyłów, przyczyniają się  do miejscowego uszkodzenia błony śluzowej oskrzeli oraz funkcji rzęsek wiodąc do zalegania śluzu w drzewie oskrzelowym oraz destrukcji miąższu płuca. Ułatwia  to rozwój infekcji bakteryjnych i wirusowych. Pyły niosą na swojej powierzchni węglowodory aromatyczne (WWA) które dodatkowo zwiększają zakres uszkodzenia tkanki płucnej. WWA są karcynogenem nr 1 wywołującym raka a rak płuc jest nowotworem najczęściej rozpoznawanym w Polsce. Z powodu raka płuca w Polsce umiera najwięcej pacjentów zarówno w grupie mężczyzn a jak i kobiet. Dodatkowo zanieczyszczenia powietrza  mogą przenikać do układu krążenia nasilając zjawisko miażdżycy. W trakcie incydentów smogowych istotnie rośnie ilość zawałów serca i udarów mózgu. W 2018 Roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę największych zagrożeń dla zdrowia. Na pierwszym miejscu znalazło się zanieczyszczenie powietrza, następnie przewlekłe choroby niezakaźne i pandemia grypy. Ten fakt musi determinować nasze zainteresowania badawcze oraz stanowić wyzwanie dla systemu opieki medycznej, który bez pomocy innych resortów nie będzie wstanie zmienić obecnej sytuacji. Stąd na kwietniowej konferencji w WIM spotkają się zarówno lekarze, naukowcy jak i przedstawiciele nauk technicznych, ochrony środowiska, środowisk NGO, dla których to czym oddychamy ma kolosalne znaczenie.

Plakat Konferencji „Wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – DUM SPIRO, SPERO”

W tym roku patronat honorowy nad konferencją objął:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

więcej informacji o wydarzeniu i program: https://wimcon.wim.mil.pl/IXdumspirospero/