Skip to content

Webinar Zanieczyszczenia powietrza z transportu i ich wpływ na zdrowie publiczne, który odbędzie się w czwartek 16 września w godz. 17:00 – 18:30, otwiera nową serię webinarów i kampanię HEAL Polska #dobryRuch skupiającą się na transporcie drogowym. 

Sektor transportu drogowego jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach. Zmienia przestrzenie publiczne w hałaśliwe i szare strefy pełne samochodów, utrudniając aktywną mobilność pieszych i rowerzystów. Transport drogowy szkodzi zdrowiu poprzez emisję szkodliwych substancji, którymi oddychają mieszkańcy i mieszkanki miast, natomiast urbanistyka podporządkowana samochodom negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, zachowanie i styl życia. 

W ostatnich 15 latach obserwujemy w Polsce stały wzrost emisji zanieczyszczeń z transportu przy znacznym spadku połączeń transportu publicznego (zarówno międzymiastowego, jak i lokalnego). Jedna czwarta samochodów w naszym kraju znajduje się w pięciu największych aglomeracjach, w których liczba aut na 1000 mieszkańców wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Szacuje się, że 75% emisji szkodliwego dla zdrowia dwutlenku azotu (NO2) w Warszawie i Krakowie pochodzi z samochodów. Sektor transportu jest zatem jednym z głównych czynników zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a zła jakość powietrza (biorąc pod uwagę wszystkie źródła emisji) prowadzi do ok. 50 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Emisje gazów cieplarnianych z transportu przyczyniają się również do nasilenia procesu zmiany klimatu – jednego z największych problemów zdrowotnych współczesnego świata.

Do tej pory polski rząd nie wypracował spójnej polityki krajowej, która kompleksowo odnosiłaby się do kwestii zanieczyszczeń powietrza z transportu. Dlatego wszyscy decydenci – na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym – powinni podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony zdrowia i środowiska przed zanieczyszczeniami z transportu, na które każdego dnia narażony jest prawie każdy i każda z nas. Ze względu na intensywny okres rozwoju oraz parametry ciała, grupą w szczególności zagrożoną wdychaniem zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy są dzieci. 
(Zobacz: Eksperci ostrzegają: Zanieczyszczenia transportowe wpływają na zdrowie oraz rozwój dzieci)

Nasz pierwszy webinar ma na celu wprowadzenie do tematyki zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu oraz ich wpływu na zdrowie publiczne. Uczestnicy usłyszą o najnowszych badaniach na temat szkodliwości emisji z transportu oraz dowiedzą się, jaki wpływ na zdrowie – w porównaniu z sektorem gospodarstw domowych i energetyki – ma sektor transportu drogowego w Polsce, szczególnie w miastach. 

Program wydarzenia:

 • “Europejska przeglądarka jakości powietrza w miastach (City air quality viewer)”
  Levente Molnár – ekspert krajowy ds. zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza w Europejskiej Agencji Środowiskowej EEA. Menedżer projektów badających wpływ jakości powietrza na zdrowie. Wcześniej w Ministerstwie Środowiska w Słowacji, skąd pochodzi, współtworzył krajowy plan kontroli zanieczyszczeń na podstawie dyrektywy NEC. 
 • „Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu w Polsce”
  Bartosz Piłat – koordynator projektów transportowych Polskiego Alarmu Smogowego, negocjator zmian legislacyjnych, uprzednio pracownik Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie odpowiedzialny za wdrożenie testowego projektu Strefy Czystego Transportu, taryfę biletową komunikacji miejskiej czy strefę płatnego parkowania. Wcześniej dziennikarz zajmujący się gospodarką komunalną i tematami ochrony środowiska.
 • „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”
  Dr hab. Artur Badyda, prof. PW – kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Członek licznych grup doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych oraz towarzystw naukowych zajmujących się medycyną i epidemiologią środowiska.
 • Zaangażowanie sektora zdrowia na rzecz aktywnej mobilności i czystych miast”
  Anne Stauffer – wicedyrektorka HEAL, kierowniczka strategiczna. Zajmuje się obszarem zmian klimatu, energii i jakości powietrza. Ma doświadczenie w zdrowiu środowiskowym i przewodzi działaniom rzeczniczym HEAL w zakresie kluczowych polityk jak Unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego (7 EAP) czy dyrektywa NEC.

Moderacja: Joanna Brzezińska – konsultantka ds. transportu i zdrowia, HEAL Polska.

Rejestracja na webinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yC7GWLmwQB2m8lLkPudI4g

Serdecznie zapraszamy!