Skip to content

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w Polsce 9 czerwca, przedstawiciele sektora zdrowia podkreślają pilną potrzebę jeszcze większego zaangażowania decydentów i decydentek UE w ochronę zdrowia ludzi.

Przez ponad 20 lat obserwowałam, jak badania naukowe gromadzą się w alarmującym tempie na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego środowiska na nasze zdrowie. Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska mają wpływ na nasze zdrowie. Potrzebujemy liderów, którzy nie boją się traktować zdrowia priorytetowo- powiedziała Génon K. Jensen, Dyrektorka HEAL.

Potrójny kryzys związany z zanieczyszczeniem, zmianą klimatu i zanikiem bioróżnorodności ma bezpośredni wpływ na życie wszystkich ludzi, co zagraża przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń.  

  • Nowe badanie Eurobarometru wykazało, że ponad trzy czwarte mieszkanek i mieszkańców Europy (78%) zgadza się, że środowisko ma bezpośredni wpływ na ich codzienne życie i zdrowie.  
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), potrójny kryzys jest odpowiedzialny za 20% wszystkich zgonów w regionie europejskim.  
  • Pierwsza w historii ocena ryzyka klimatycznego przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wykazała liczne zagrożenia dla zdrowia i podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Jeszcze w tym miesiącu, szefowie państw i rządów krajów UE mają przyjąć Program strategiczny UE na lata 2024–2029, który będzie stanowić plan polityki UE na następne pięć lat.  

HEAL wzywa europejskie decydentki i decydentów, do nadania zdrowiu rangi najwyższego priorytetu i wzmocnienia działań na rzecz klimatu i środowiska. Zdecydowane działania, które odzwierciedlają pilną potrzebę przeciwdziałania potrójnemu kryzysowi, przyczynią się do ochrony zdrowia oraz pomogą osiągnąć znaczne oszczędności kosztów opieki zdrowotnej.  

Nowe wyniki Eurobarometru dostępne są w tym miejscu.