Skip to content

W dniu 11 grudnia 2014 r. przedstawiciele Health and Environment Alliance oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego wysłali list do Ministra Środowiska, Pana Macieja Grabowskiego, wzywający do poparcia pakietu Polityki Czystego Powietrza, pozwalającego na wprowadzenie narzędzi poprawiających jakość powietrza i zdrowia publicznego na terenie całej Unii Europejskiej.

Treść listu:

Minister Środowiska, Pan Maciej Grabowski

Szanowny Panie Ministrze,

piszemy do Pana w sprawie problemu niezwykle ważnego dla obywateli Polski – jest nim jakość powietrza, którym oddychamy w naszym kraju. Ostatnie wybory samorządowe w Polsce – w szczególności w rejonach, w których notowane są wysokie przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 – wskazują na duże zainteresowanie tą tematyką zarówno samych obywateli, jak i władz lokalnych. Mamy także świadomość, że i dla Pana Ministra kwestia czystego powietrza oraz głosy obywateli nie pozostają obojętne, czego przykładem była osobista interwencja Pana Ministra blokująca spalanie odpadów płynących z Salwadoru w instalacji zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że każdego roku ok. 45 000 Polaków umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza, zaś aż sześć spośród dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych (biorąc pod uwagę stężenia pyłu PM10) dużych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce.

W grudniu 2013 roku Komisarz UE ds. Środowiska oraz Komisarz UE ds. Zdrowia zaprezentowali pakiet w sprawie Polityki Czystego Powietrza, który zawiera m.in. tzw. dyrektywę pułapową – wprowadzenie tej regulacji w Polsce znacząco przyczyniłoby się do poprawy jakości powietrza, a w konsekwencji zdrowia publicznego Polaków.

W ubiegłym tygodniu jedenastu Ministrów Środowiska następujących krajów: Belgii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Luksemburga, Portugalii, Słowenii oraz Szwecji sygnowało list do Przewodniczącego Komisji UE Jean-Claude Junckera oraz Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, potwierdzając swoje silne poparcie dla pakietu w sprawie Polityki Czystego Powietrza oraz podkreślając, że: ‘zanieczyszczenia powietrza pozostają nadal poważnym obciążeniem ekonomicznym i społecznym dla obywateli UE, powodując znaczące i rozległe szkody dla zdrowia i środowiska naturalnego’. Jednak Przewodniczący Komisji Europejskiej rozważa wycofanie pakietu, co w konsekwencji mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego obywateli Polski i całej Europy.

Według wyników ankiety pt. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, wykonanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Polacy uznają ochronę zdrowia za najważniejszy problem naszego kraju. Wśród najważniejszych problemów środowiska naturalnego na drugim miejscu wymieniają zanieczyszczenie powietrza, które jest tylko o 6% mniej ważne od gospodarki odpadami. Jednocześnie wyniki badań naukowych wyraźnie potwierdzają, że zanieczyszczenie powietrza wpływa bezpośrednio na wzrost zachorowalności na schorzenia układu oddechowego, naczyniowo-sercowego oraz nerwowego.

W związku z dużym poparciem społeczeństwa dla poprawy jakości powietrza w Polsce, chcielibyśmy zapytać Pana Ministra, z jakich powodów list nie został podpisany i jednocześnie wezwać do publicznego poparcia pakietu w sprawie Polityki Czystego Powietrza.

W ubiegłym tygodniu ponad 70 reprezentantów instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym oraz ochroną środowiska biorących udział w konferencji poświęconej jakości powietrza, energii i zdrowiu, debatowało nad znaczeniem działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce i całej Europie oraz nad rozwiązaniami, które przyczyniłyby się do poprawy zdrowia publicznego Polaków. Jednym z rezultatów wydarzenia jest stanowisko lekarzy i specjalistów ochrony zdrowia w sprawie poprawy jakości powietrza, wzywające do podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W związku ze znaczącym zainteresowaniem Polaków zagadnieniem jakości powietrza i jej wpływu na zdrowie, treść niniejszego listu będzie powszechnie dostępna.

Health and Environment Alliance
Krakowski Alarm Smogowy

List w formacie PDF