Skip to content

Spełnienie celów Porozumienia paryskiego może ocalić życie około miliona ludzi rocznie do 2050 roku. Możemy to zrobić dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza – ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Najnowsze szacunki ekspertów wskazują, że korzyści zdrowotne, wynikające z działań na rzecz klimatu, byłyby w przybliżeniu dwukrotnie wyższe od kosztów polityki łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod tytułem „Zdrowie i zmiany klimatu” został przedstawiony w środę podczas ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach. Eksperci pokazują w nim między innymi, jak zanieczyszczenia wypływają na nasze zdrowie oraz jakie działania należy podjąć, by temu przeciwdziałać.Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie na świecie umiera siedem milionów osób. Koszta społeczne ocenia na 5,11 biliona dolarów.
„W 15 krajach, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych, szacuje się, że wpływ zanieczyszczeń powietrza generuje koszty zdrowotne w wysokości ponad 4 procent ich PKB. Działania na rzecz realizacji celów Porozumienia paryskiego kosztowałyby około 1 procenta globalnego PKB” – podkreślono.

– Porozumienie paryskie jest potencjalnie najsilniejszym porozumieniem zdrowotnym tego stulecia – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. – Dowody jasno pokazują, że zmiany klimatyczne już teraz mają poważny wpływ na ludzkie życie i zdrowie. Zagrażają one podstawowym elementom, których wszyscy potrzebujemy dla dobrego zdrowia (czystemu powietrzu, bezpiecznej wodzie pitnej, pożywnemu jedzeniu i bezpiecznemu schronieniu) i podważą dekady postępu w kwestii światowego zdrowia. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze opóźnianie działania – dodał.Według raportu WHO, te same działania ludzi, które destabilizują ziemski klimat, przyczyniają się bezpośrednio do złego stanu zdrowia ludzi. Głównym motorem napędowym zmian klimatycznych jest spalanie paliw kopalnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania powietrza.
– Prawdziwy koszt zmian klimatu jest odczuwalny w naszych szpitalach i płucach. Obciążenia zdrowotne związane z zanieczyszczającymi źródłami energii są obecnie tak duże, że przejście na czystsze i bardziej zrównoważone wybory w zakresie dostaw energii, transportu i systemów żywieniowych opłacają się – powiedziała dr Maria Neira, dyrektor WHO do spraw zdrowia publicznego. – Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdrowie, łagodzenie zmian klimatu jest szansą, a nie kosztem – dodała.
Zdaniem ekspertów WHO, przejście na niskoemisyjne źródła energii nie tylko poprawi jakość powietrza, ale przyniesie również natychmiastowe korzyści zdrowotne. Przykładowo – wprowadzenie jazdy na rowerze jako środka transportu, pomoże zwiększyć aktywność fizyczną, która z kolei może pomóc w zapobieganiu między innymi cukrzycy, nowotworom i chorobom serca.

Zalecenia i działania

Raport WHO zawiera zalecenia dla rządów, w jaki sposób mogą zmaksymalizować korzyści zdrowotne wynikające z przeciwdziałania zmianom klimatycznym i uniknąć najgorszych skutków zdrowotnych.
Opisano w nim również, w jaki sposób kraje na całym świecie podejmują obecnie działania, które mają na celu ochronę życia przed skutkami zmian klimatycznych. Podkreślono jednak, że skala wsparcia jest niewystarczająca. Szczególnie dla małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów najsłabiej rozwiniętych.
Jako przykład podano kraje wyspiarskie na Pacyfiku, które odpowiadają za 0,03 procent całkowitej emisji gazów cieplarniach. A to właśnie one są jednymi z krajów najgłębiej dotkniętych jej skutkami. W ich przypadku działania, mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia mieszkańców i samego ich istnienia.
– Wiemy teraz jasno, co należy zrobić, aby chronić zdrowie przed zmianami klimatu – od lepiej prowadzonych placówek opieki zdrowotnej, po ulepszone systemy ostrzegania w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych i wybuchów chorób zakaźnych. Jednak brak inwestycji sprawia, że osoby najbardziej na nie narażone pozostają w tyle – powiedziała dr Joy St John, zastępczyni dyrektora generalnego do spraw klimatu.
Twórcy raportu wzywają kraje do uwzględnienia kwestii zdrowia we wszystkich analizach kosztów i korzyści związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych. Zalecają również, aby kraje stosowały ułatwienia podatkowe, które zachęcą sektor energetyczny do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.