Skip to content

Zapraszamy na kolejne webinarium HEAL, które odbędzie się 21 czerwca w godz. 14.30 – 16.00. Tym razem mówić będziemy o zanieczyszczeniach powietrza w nawiązaniu do różnych rodzajów źródeł energii i ich wpływie na zdrowie publiczne.

Czy jesteśmy skazani na emisje zanieczyszczeń powietrza? Zagrożenia i korzyści zdrowotne poszczególnych źródeł energii   

rejestracja: marlena@env-health.org
udział bezpłatny

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 40 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem, ponad trzydzieści z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast leży w Polsce, a zewnętrzne koszty zdrowotne polskiego smogu szacowane są na prawie 102 mld dolarów każdego roku. Jednocześnie energetyka w naszym kraju wciąż w zdecydowanej mierze oparta jest na wysokoemisyjnym spalaniu węgla, a setki tysięcy polskich domów ogrzewanych jest węglem niskiej jakości, przyczyniając się do emisji szkodliwych pyłów i innych substancji degradujących nasze zdrowie.

Czy istnieje alternatywa? Czy transformacja w stronę bardziej przyjaznych zdrowiu źródeł energii mogłaby wpłynąć na poprawę zdrowia publicznego w Polsce? Które energetyczne rozwiązania przyniosłyby zdrowotne korzyści, a które stwarzają największe zagrożenie dla ludzi i środowiska?

Odpowiedzi na powyższe pytania szukać będziemy podczas najbliższego webinarium HEAL. W gronie  ekspertów zajmujących się zdrowiem środowiskowym, zdrowiem publicznym, transformacją energetyczną oraz szeroko pojętą ochroną środowiska analizować będziemy przyczyny i konsekwencje zanieczyszczonego powietrza w Polsce oraz możliwe rozwiązania, które mogą wpłynąć na znaczącą poprawę jego jakości, a tym samym zdrowia publicznego w Polsce.

Zapraszamy do udziału!
program:

  • Zdrowie a jakość powietrza, którym oddychamy – dr hab. Michał Krzyżanowski, Kings’ College of London

Dr hab Michał Krzyżanowski jest epidemiologiem, profesorem wizytującym Grupy Badań nad Środowiskiem w King’s College London. Do 2012 r. był szefem biura Europejskiego Centrum ds. Zdrowia i Środowiska w Bonn, należącego do Regionalnego Biura WHO na Europę. Przed rozpoczęciem pracy w WHO w 1991 roku, dr Krzyżanowski prowadził badania epidemiologiczne nad wpływem na zdrowie zanieczyszczeń powietrza i innych czynników środowiskowych w Polsce (w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie), w Stanach Zjednoczonych i Francji. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i zdobywcą nagrody im. Johna Goldsmitha za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii środowiskowej. Jest magistrem nauk fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem habilitowanym w zakresie epidemiologii.

  • Lokalne inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza – Radosław Gawlik, Dolnośląski Alarm Smogowy

Radosław Gawlik – działacz opozycji – Ruchu Wolność i Pokój oraz Solidarności. Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. Uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w sejmie, był 2,5 roku wiceministrem środowiska. Współzałożyciel Partii Zieloni, aktywny w ruchu organizacji pozarządowych. Wegetarianin. Przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu EKO-UNIA, które realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz Bałtyku, ochrony przyrody, współpracy międzynarodowej oraz  promocji zielonej polityki.

  • Energia przyjazna zdrowiu. Czy źródła energii wpływają na stan zdrowia publicznego? – Weronika Piestrzyńska, HEAL Polska        

Weronika Piestrzyńska jest kierowniczką Programu Zdrowie i Energia, realizowanego przez polski oddział międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL Polska), analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Koordynuje prace organizacji na rzecz podnoszenia świadomości na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, jest autorką artykułów oraz współautorką publikacji HEAL, takich jak “Spalanie węgla w domowych piecach. Zagrożenia zdrowotne”, “Zanieczyszczenia powietrza. Zagrożenia zdrowotne” czy “Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne”.

  • Transformacja energetyczna – to możliwe. Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju przyjaznych zdrowiu źródeł energii – Dariusz Szwed, Zielony Instytut

Dariusz Szwed – polityk, działacz społeczny, ekonomista, jeden z założycieli i w latach 2004–2011 jeden z dwojga przewodniczących partii Zieloni 2004. W latach 2000–2002 był ekspertem Ministerstwa Środowiska w zakresie dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w związku z ratyfikacją przez Polskę konwencji z Aarhus. Zajmuje się działalnością konsultingową w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego, współpracując m.in. z Bankiem Światowym, Instytutem na rzecz Ekorozwoju czy Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Pełnił funkcję doradcy grupy Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim, jest także jednym z fundatorów i przewodniczącym rady programowej Zielonego Instytutu. Aktualnie jest także doradcą prezydenta Słupska ds. zagranicznych.

*Webinarium to rodzaj wykładu, prezentacji, warsztatów lub seminarium transmitowany w czasie realnym przez Internet. Główną zaletą webinarium jest jego interaktywny charakter – możliwość wspólnego dzielenia ekranu (np. podczas prezentacji) i prowadzenia dyskusji przez uczestników. By uczestniczyć w webinarium potrzeba jedynie łącza internetowego lub telefonicznego oraz słuchawek (z ew. mikrofonem). Po rejestracji na webinarium wysłana zostanie szczegółowa instrukcja obsługi programu Adobe Connect, z którego będziemy korzystać.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Marleną Kropidłowską, specjalistką ds. mediów społecznościowych: marlena@env-health.org, + 48 724 179 231
Instrukcja logowania do webinarium znajduje się tutaj.