Skip to content

COP21HEAL (Health and Environmental Alliance) był gospodarzem wydarzenia towarzyszącego Szczytowi Klimatycznemu COP21 w Paryżu. 4 grudnia przedstawiciele środowisk medycznych reprezentujących pięć kontynentów podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak dobre wybory energetyczne i emisyjne pomagają chronić klimat i niwelować oddziaływanie zmian klimatycznych i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
Wydarzenie miało miejsce podczas negocjacji klimatycznych trwających w Paryżu, a jego oryginalna nazwa to „Specjaliście zdrowotni na rzecz Zdrowej Energii i Klimatu” (1). Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były takie organizacje jak CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins), WMA (World Medical Association) oraz IFMSA (International Federation of Medical Students Association). Dzięki takim partnerom można mieć pewność, że pojawiające się głosy reprezentują miliony lekarzy na całym świecie.
Francuska rada medyczna, Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) opublikowała ostatnio internetowy magazyn na temat zdrowia i zmian klimatu (2), został on dostarczony do 280 tysięcy członków. Liderzy organizacji są zaniepokojeni zagrożeniami środowiskowymi wiążącymi się ze zmianami klimatu i chcą aktywnie promować pozytywne efekty wiążące się z redukcjami emisji – czy to z energetyki opartej na węglu, czy z prywatnych samochodów w miastach, czy tej wiążącej się z użyciem paliw kopalnych do ogrzewania lub gotowania. Każda redukcja emisji oznacza czystsze powietrze, a co za tym idzie lepsze zdrowie. W samej Francji, każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie 43 tysiące ludzi (3). W Polsce liczba ta jest podobna i wynosi ponad 40 tysięcy osób.
Prezes CNOM, dr Patrick Bouet mówi: Zmiany klimatu to, bez żadnych wątpliwości, zagadnienie zdrowia publicznego. Lekarze powinni stać na czele osób reagujących na szkodliwy wpływ zmian klimatycznych. Mamy uprzywilejowaną pozycję, a co za tym idzie obowiązek moralny chronić i promować zdrowie całej populacji. Koniecznością jest apelowanie do organizacji medycznych i związanych ze zdrowiem, żeby te wzywały lokalnych polityków do redukcji zanieczyszczeń w naszych miastach.
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy jest liderem w promowaniu zaangażowania lekarzy w akcje związane ze zdrowiem i klimatem. Stowarzyszenie wsparło ostatni apel WHO w sprawie zmian klimatu i zdrowia (4), Paryską Platformę na rzecz Zdrowej Energii (5), a także jest ważnym partnerem kampanii „Nasz klimat, nasze zdrowie” (6).
Dr Xavier Deau ze Światowego Stowarzyszenia Lekarzy mówi: Dzięki wysiłkowi wielu lekarzy, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność bycia liderami w działaniach klimatycznych, zdrowie plasuje się coraz wyżej na liście ważnych tematów środowiskowych. Ale nadal nie zajmuje centralnej pozycji, co musi zostać osiągnięte. Rządy powinny od nas więcej słyszeć na temat zdrowia i nadchodzących katastrof humanitarnych, a także na temat strategii, które pomogą chronić i promować zdrowie wszystkich naszych pacjentów.
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycznych (IFMSA) reprezentuje grupę młodych ludzi, którzy mogą stanąć przed pełnymi oddziaływaniami zmian klimatu. Apelujemy o bardziej ambitne zapisy umowy klimatycznej i o krajowe działania podkreślające zyski zdrowotne takich rozwiązań – mówi Skander Essafi, przedstawiciel IFMSA ds. Zdrowia Publicznego.
Podczas wydarzenia towarzyszącego COP21 „Specjaliście zdrowotni na rzecz Zdrowej Energii i Klimatu” przedstawiciele znaczących organizacji i krajowych środowisk medycznych poruszyli wiele ważnych kwestii. Całe wydarzenie zostało zarejestrowane i jest do obejrzenia pod linkiem
Genon Jensen, dyrektor Health and Environment Alliance (HEAL) podsumowuje: Health and Environment Alliance wzywa do zmiany w kierunku dekarbonizacji naszych gospodarek i systemów energetycznych po to by zniwelować zmiany klimatu, zminimalizować zanieczyszczenia i wzmocnić zdrowie (7). Wybory energetyczne mają kluczowe znaczenie dla lepszego zdrowia i zmierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi zmian klimatu. Dzieląc się przekonującymi argumentami na rzecz transformacji ku czystszym formom energii – czy to tutaj w Paryżu, czy na poziomie krajowym, czy też bezpośrednio w klinikach i szpitalach po powrocie do domu – lekarze mają możliwość uczynienia zdrowia jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych.
.

Przypisy:
  1. See full details and programme athttp://env-health.org/IMG/pdf/27112015_agenda_4_dec_event_healthy_energy_and_climate_final.pdf
  2. https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2015-12/www/index.php#/intro
  3. European Environment Agency,’Air quality in Europe — 2015 report’ The report provides estimates of premature deaths at country level.
  4. World Health Organization – Our climate, our health: It’s time for all health professionals to take action,http://www.who.int/mediacentre/commentaries/climate-change-conference/en/
  5. Paris Platform for Healthy Energyhttp://www.healthyenergyinitiative.org/get-involved/platform/
  6. Our Climate, Our Health campaign is coordinated by Global Climate and Health Alliance.http://www.climateandhealthalliance.org/
  7. HEAL is calling for “a 100% phase out of fossil fuels and a 100% phase in of renewables by 2050 at the latest” seehttp://env-health.org/IMG/pdf/151120_heal_message_for_cop21_final.pdf