Skip to content

Źródło: relacja Radia90 https://www.radio90.pl/darmowe-badania-przed-galeria-focus-wideo.html

Miejsce akcji nieprzypadkowe: właśnie w Rybniku, piątym najbardziej zanieczyszczonym mieście w Unii Europejskiej, który wciąż jest w niechlubnej polskiej czołówce. W środę (23.10.) przed galerią odbyły się bezpłatne badania EKG i spirometryczne.

Dzień poświęcony płucom i sercu przyciąga wielu mieszkańców zainteresowanych okazją, by sprawdzić swój stan zdrowia. Badania są wykonywane przed Centrum Handlowym Focus Park:

-usłyszeli nasi reporterzy: Monika Sokołowska i Przemek Niedźwiecki. Już w październiku w naszym regionie odnotowano przekroczenia norm jakości powietrza.

Niestety Rybnik znajduje się w niechlubnej czołówce, jest to spowodowane niską emisją. Czyli emisją z przydomowych pieców. Niska emisja jest głównym powodem smogu i zanieczyszczenia powietrza, natomiast niejedynym. Ponieważ jest to także wysoka emisja, czyli emisja z kominów elektrowni. Pomimo tego, że elektrownie mają już działające filtry i systemy odsiarczania, to jednak nie ma takiej elektrowni węglowej, która byłaby obojętna dla zdrowia czy środowiska. Tego typu instalacje nie wyłapują wszystkich zanieczyszczeń. Są także głównym źródłem przemysłowym rtęci, która także jest bardzo negatywna dla zdrowia. Nie możemy też zapominać o emisjach dwutlenku węgla, które co prawa nie mają wpływu, ale mają wpływ na zmiany klimatu, mają ogromny wpływ zdrowia publicznego- mówi Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Co możemy zrobić dla siebie i środowiska?

Z punktu widzenia pacjenta powinniśmy sprawdzać, jaki jest poziom zanieczyszczeń, jakie są prognozy zanieczyszczeń na najbliższe dni. Unikać spacerów, wychodzenia na zewnątrz w tych najbardziej okresach, kiedy są największe zanieczyszczenia. Często są to godziny wcześni poranne i popołudniowe, ponieważ wówczas ludzie palą w piecach najbardziej intensywnie. Istotne jest to, żeby szczególną uwagę zwracać na kobiety w ciąży, ponieważ to są te grupy najbardziej narażone na szkodliwy wpływ na zdrowie. Powinniśmy unikać spacerów, co jednak do końca nie jest możliwe, ponieważ nie możemy zamknąć się w domu. A naprawdę mówimy też często tym, że te zanieczyszczenia wewnątrz to jest 50-60% tego, co jest na zewnątrz. Jeśli ktoś ma możliwość, środki to dobrze się zaopatrzyć w oczyszczacz powietrza. Powinniśmy też myśleć, w jaki sposób żyjemy, czy przykładamy się do zwiększonego spalania paliw stałych, jakie wybieramy środki transportu- wymienia Weronika Michalak z Heal Polska.

W ubiegłym roku prawie połowa z przebadanych osób została skierowana na konsultacje do specjalistów. W środę (23.10.) EKG będzie wykonywane do 16.00, spirometria do 17.30. Oprócz darmowych badań, od 17.30 na terenie Politechniki Śląskiej przy Kościuszki także darmowe wykłady specjalistów z zakresu chorób płuc i krążenia, a także darmowe konsultacje.