Skip to content

Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu się z Porozumienia Paryskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego i powoduje, że trudniej będzie uniknąć katastrofalnych skutków zmiany klimatu dla ludzi – ostrzegają środowiska medyczne.
Wiele badań w precyzyjny sposób wskazało zagrożenia związane z globalnym ociepleniem, takie jak zaburzenia układu oddechowego i krążenia (związane z nadmierną ekspozycją na ciepło), choroby zakaźne czy problemy z zaopatrzeniem w żywność i wodę. Osoby starsze, chore i biedne są grupami najbardziej narażonymi na negatywne oddziaływania – ostrzega American College of Physicians (ACP), amerykańska organizacja skupiająca lekarzy internistów, do której należy blisko 150 tysięcy osób.
Działania dotyczące zwalczania zmiany klimatu muszą być w sposób niezwykle ambitny podejmowanie na poziomie globalnym, a Porozumienie Paryskie jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie – powiedział przewodniczący ACP, dr Jack Ende. Zwrócił uwagę na to, że bez Stanów Zjednoczonych osiągnięcie dobrowolnych celów redukcyjnych, podpisanych przez 195 krajów, będzie znacznie trudniejsze. Wskazał również, że globalne wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji CO2 mogą okazać się niewystarczające, co w konsekwencji może prowadzić do katastrofalnych skutków dla zdrowia ludzi.
Inne grupy medyczne potwierdzają, że zmiana klimatu już teraz niszczy ludzkie zdrowie. Niekontrolowana zmiana klimatu jest globalnym kryzysem zdrowia publicznego, który zagraża zniwelowaniem sukcesów zdrowotnych jakie przez dziesięciolecia udało się wypracować lekarzom, ekspertom medycznym i całym społeczeństwom. Zmiana klimatu stanowi ogromne zagrożenie dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. – powiedział Harold Wimmer, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Pulmunologicznego.
Narażenie na nadmierne ciepło może powodować wzrost ciśnienia i podnosić poziom tzw. złego cholesterolu we krwi. Dłuższe i cieplejsze lata mogą wiązać się z rozprzestrzenianiem się komarów, które przenoszą takie choroby jak malaria, gorączka denga, wirus Zika czy febra. Z kolei cieplejsze zimy powodują, że większa część populacji tych insektów przeżyje. Również ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak burze, huragany i powodzie mogą w bezpośredni sposób zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.
Porozumienie Paryskie opiera się na nauce oraz podkreśla rolę czystej energii i redukcji zanieczyszczeń jako klucza do natychmiastowej poprawy zdrowia. Jest to bardzo ważne narzędzie, które może zredukować dramatyczne zagrożenie dla zdrowia publicznego, wynikające z globalnego ocieplenia – podsumowała dr Mona Sarafaty z organizacji skupiającej takie organizacje jak Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii, Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych czy Amerykańska Akademia Pediatrów.
 
Na podstawie: http://www.nbcnews.com/health/health-news/trump-climate-decision-endangers-human-health-doctors-say-n767326