Skip to content

W piątek 22 stycznia, podczas dwudniowej wizyty Karmenu Vella, Komisarza UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Polsce, odbyło się spotkanie Komisarza z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych. Tematyką spotkania była gospodarka w obiegu zamknietym, tzw. circular economy, oraz jakość powietrza. 


Komisarz Vella odwiedził Polskę po raz pierwszy. Podczas dwudniowej wizyty miał on okazję porozmawiać zarówno z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, m.in. Ministrem Szyszko, jak również z reprezentantami ekologicznych organizacji pozarządowych, którym bliska jest tematyka gospodarki odpadami oraz jakości powietrza. W piątkowym spotkaniu, oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych udział wzięło czworo pracowników Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.
Pierwszą część spotkania poświęcono zagadnieniom związanym z circular economy. Komisarz rozpoczął prezentacją  pakietu o gospodarce o obiegu zamknietym. Zwrócił on uwagę na jego integralne elementy, m.in. recycling, gospodarkę odpadami czy kwestie zużycia wody. Po prezentacji nastąpił czas na pytania i dyskusję.
Jednak część dotycząca circular economy była znacząco dłuższa niż pierwotnie planowano, dlatego czas na zagadnienia związane z jakością powietrza był mocno ograniczony. Komisarz w zwięzły sposób podkreślił zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powietrza, przedstawił bieżące regulacje unijne mające na celu poprawić jakość powietrza, a następnie oddał głos publiczności.
Wśród postulatów organizacji pozarządowych pojawiły się wnioski o uregulowanie poziomów alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych krajach UE, wprowadzenie regulacji eliminujących niskiej jakości węgiel i paliwa stałe, lepszy system informowania o wysokich poziomach zanieczyszczeń czy wsparcie w negocjacjach z poskimi europosłami dotyczących ambitnych zapisów dyrektywy NEC. Przedstawiciel Polskiej Zielonej Sieci wręczył Komisarzowi maseczkę przeciwpyłową zaznaczając, że może przydać mu się podczas wizyty w Polsce.
W odpowiedzi Komisarz zapewnił o wsparciu Komisji Europejskiej dla wprowadzania ambitnych regulacji dotyczących poprawy jakości powietrza, które – jego zdaniem – są dużo bardziej skuteczne niż stosowanie kar dla krajów członkowskich. Stwierdził on jednak, że równie ważne są działania na różnych szczeblach w poszczególnych krajach, w które Komisja – jak i on sam – nie mogą ingerować z zewnątrz.


12674381_10207755779560038_824740970_n
12650408_10207755780240055_1183153177_n12665781_10207755780280056_2136634776_n12660276_10207755779760043_887991977_n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Relacja ze spotkania na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce http://ec.europa.eu/polska/news/160122_vella_pl.htm