Skip to content

W poniedziałek 18 stycznia HEAL Polska wysłało listy do polskich decydentów różnych szczebli, którzy są odbiorcami apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczący działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu. Napisaliśmy do Premiera, Prezydenta, Ministra Zdrowia, Ministra Klimatu i Środowiska, a także prezydentów wszystkich miast wojewódzkich, wzywając ich do podjęcia pilnych działań proklimatycznych w ramach ich kompetencji, w celu ochrony zdrowia publicznego przed skutkami kryzysu klimatycznego. Jak dowodzi apel, który podpisało kilkudziesięciu przedstawicieli sektora zdrowia (w tym Naczelna Rada Lekarska, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, ośrodków badawczych, instytutów naukowych czy uniwersytetów medycznych) lekarze już rozpoznają zagrożenia dla zdrowia płynące ze zmieniającego się klimatu, jak nasilenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych czy rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Ich wspólne stanowisko można przeczytać na stronie internetowej kampanii „Lekarze Dla Klimatu”.

List do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego:
https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/01/List-do-Premiera-Mateusza-Morawieckiego-ws.-apelu-lekarzy-o-podjecie-pilnych-dzialan-proklimatycznych.pdf

List do Samorządów:
https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/01/List-do-prezydentow-miast-wojewodzkich-ws.-apelu-lekarzy-o-podjecie-pilnych-dzialan-proklimatycznych.pdf

List do Okręgowych Izb Lekarskich:
https://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/01/List-do-okregowych-izb-lekarskich-ws.-apelu-lekarzy-o-podjecie-pilnych-dzialan-proklimatycznych.pdf