Skip to content

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: „Zagrożenia społeczne i środowiskowe związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni węglowej Ostrołęka C”. Będzie to pierwsza debata od czasu powstania planów tej inwestycji, pokazująca rzeczywistą skalę negatywnych oddziaływań elektrowni. O społecznych i przyrodniczych skutkach inwestycji opowiedzą eksperci i praktycy w dziedzinie transformacji energetycznej, ochrony zdrowia oraz oddziaływań elektrowni węglowych na środowisko.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73, 24 października 2017 (wtorek), godz. 17.30
Ostrołęka C o mocy 1000 MW to nowa elektrownia węglowa planowana na terenie gminy Rzekuń w województwie mazowieckim. Elektrownia zajmie 53 ha terenu. Ostrołęka C miałaby zacząć działać w 2024 r. Koszt jej budowy szacowany jest na 6 mld zł.
Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji o zasadności budowy elektrowni Ostrołęka C oraz o potrzebie alternatywy energetycznej dla regionu. Takiej dyskusji dotychczas brakowało w przestrzeni publicznej. Dlaczego to ważne? Nowa elektrownia węglowa o tak dużej mocy będzie miała realny wpływ na kierunek rozwoju energetyki w Polsce oraz na jakość życia mieszkańców regionu.
Program konferencji:
17.30. Przywitanie gości – Radosław Gawlik
17.40 – 18.10 – prof. dr hab. inż. Popczyk – Mazowsze bez elektrowni węglowej Ostrołęka C, z falą prosumenckich innowacji na wschodzącym rynku energii elektrycznej?
18.10 – 18.30 – dr hab. Leszek Pazderski – Zgodność planowanej elektrowni węglowej Ostrołęka C ze standardami UE i ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na zdrowie człowieka.
18.30 – 18.50 – Łukasz Adamkiewicz – Skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczone powietrza. Oddziaływanie elektrowni węglowej Ostrołęka C.
18.50 – 20.30. Panel dyskusyjny – Radosław Gawlik (moderator): Jan Popczyk, Leszek Pazderski, Łukasz Adamkiewicz, Dariusz Szwed,
Organizatorem konferencji jest koalicja organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz lokalnych społeczności.
„Ostrołęka C to nasza wspólna sprawa, dlatego tak ważne jest posiadanie pełnej informacji na temat skutków jej budowy i funkcjonowania. Pora na rzetelną dyskusję o losie tej inwestycji” – mówi Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi, współorganizator spotkania.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby kontaktowe:
Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
Robert Wawręty: tel. 508 585 130, e-mail: robert@tnz.most.org.pl

HEAL Polska jest partnerem przedsięwzięcia.