Skip to content

Pierwsza w historii rezolucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie została przyjęta wczoraj po południu podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie. W tym samym czasie HEAL Polska opublikowała najnowszy materiał informacyjny dotyczący szkodliwości oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
Przyjęcie rezolucji stanowi ważny krok w kierunku poprawy zdrowia publicznego, zwłaszcza dla osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza oraz cierpiących na problemy z oddychaniem, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory, będące konsekwencją oddychania szkodliwym powietrzem.
Dokument, negocjowany podczas Zgromadzenia przez Ministrów Zdrowia i Środowiska krajów ONZ, przedstawicieli instytucji badawczych i środowisk medycznych, wzywa kraje członkowskie WHO do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na szczeblach krajowych oraz do współpracy międzynarodowej w celu wypracowania skutecznych mechanizmów walczących z zanieczyszczeniami w skali globalnej.
Rezolucja wskazuje na rosnące zainteresowanie polityków i reprezentantów służby zdrowia walką z zanieczyszczeniami powietrza, m.in. dzięki uwzględnieniu tego zagadnienia w krajowych strategiach i programach profilaktyki – mówi Genon Jensen, dyrektor Health and Environment Alliance – Jest to niezwykle ważne w chwili, gdy zanieczyszczenie powietrza stanowi główne środowiskowe zagrożenie dla zdrowia publicznego.
W dniu przyjęcia rezolucji HEAL Polska opublikowała swój najnowszy materiał informacyjny „Zanieczyszczenia powietrza – zagrożenia zdrowotne”. Walka z zanieczyszczeniami powietrza to złożony problem – mówi Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska – Wymaga zarówno negocjacji na wysokim szczeblu prowadzonych przez polityków i organizacje pozarządowe, dażących do przyjęcia odpowiednich regulacji i zapisów prawnych gwarantujących poprawę jakości powietrza, ale również podnoszenia świadomości społecznej tego problemu. Dlatego część naszych materiałów informacyjnych kierujemy do obywateli, wskazując jak chronić się przed narazeniem na zanieczyszczenia, a także jak nie przyczyniać się do ich powstawania.
Wedle ostatniego raportu WHO(1), każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 tryliona dolarów, kalkulowanych jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów, co stanowi 12,9% polskiego PKB. Co więcej, każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewklekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 430 tys. Europejczyków – w tym 45 tys. Polaków(2).
W marcu tego roku Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wskazujący kierunki potencjalnych działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Obecnie konsultowany jest pierwszy w Polsce projekt ustawy o zdrowiu publicznym oraz opracowywany Narodowy Program Zdrowia. Powyższe dokumenty mają szansę przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Muszą jednak zawierać konkretne zapisy i regulacje mogące w sposób faktyczny wpłynąć na stopniowe oczyszczanie powietrza w Polsce, wciąż pozostającej najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej(3).
Dane kontaktowe:
Weronika Piestrzyńska, doradca ds. Komunikacji HEAL Polska, weronika@env-health.org, + 48 782 466 881
Linki:

 
Informacja prasowa w PDF