Skip to content

HEAL Polska apeluje do Ministra Grabowskiego o ambitne wsparcie dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji. Spotkanie Ministrów krajów członkowskich UE, którzy dyskutować będą nad zapisami dyrektywy odbędzie się już w przyszłym tygodniu w Brukseli.

W najbliższy poniedziałek (15 czerwca) w Brukseli odbędzie się kolejne spotkanie ministrów środowiska krajów członkowskich UE. Jednym z kluczowych dokumentów analizowanych podczas spotkania będzie dyrektywa o Krajowych Pułapach Emisji (National Emission Ceiling – NEC) – kluczowy akt prawny chroniący zdrowie i życie Europejczyków przed wpływem zanieczyszczonego powietrza.
Dyrektywa o Krajowych Pułapach Emisji (NEC) stanowi część Pakietu Czystego Powietrza (Clean Air Package), który Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2013 roku. Dyrektywa ustanawia limity zanieczyszczeń powietrza, które każde państwo członkowskie UE może emitować w danym roku. Aktualnie KE będzie wprowadzać limity na lata 2020, 2025 i 2030, które obejmą metan (CH4) oraz po raz pierwszy następujące substancje: NOx (tlenki azotu), SOx (tlenki siarki), PM2,5 (pyły zawieszone), NH3 (amoniak), NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne).
Dyrektywa NEC jest jedynym instrumentem, który rozwiązuje problem zanieczyszczeń powietrza o charakterze transgranicznym, co jest również istotną kwestią w Polsce – aż 67% zanieczyszczeń powietrza jest eksportowanych z innych krajów, natomiast 48% zanieczyszczonego powietrza napływa do nas z krajów ościennych. Znając te statystyki i jednocześnie zdając sobie z sprawę z tego, że 430 tys. osób umiera przedwcześnie w Europie i ponad 40 tys. w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza, nie można pozwolić na wprowadzenie mało ambitnych zapisów dyrektywy NEC. To bardzo ważne również z ekonomicznego punktu widzenia – zanieczyszczenie powietrza stanowi ogromny koszt dla UE (pomiędzy 300mld, a 900mld € rocznie). Bezczynność w tej kwestii oznacza więcej przedwczesnych zgonów, chorób oraz środków wydawanych na opiekę zdrowotną.
W związku z negocjowanymi aktualnie limitami emisji dla poszczególnych krajów członkowskich UE zwróciliśmy się z apelem do Ministra Środowiska p. Macieja Grabowskiego o wsparcie ambitnych zapisów rezolucji, gwarantujących poprawę jakości powietrza w całej Europie.
Treść listu
źródło zdjęcia w miniaturze: nrdc.org