Skip to content

Z zadowoleniem przyjęliśmy wyniki wczorajszego głosowania w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywieniowego Parlamentu Europejskiego nad nową dyrektywą o Krajowych Pułapach Emisji NEC (National Emissions Ceilings Directive). Większość głosujących Europosłów opowiedziała się za ambitnymi regulacjami dyrektywy, chroniącymi zdrowie i życie mieszkańców UE.

Dyrektywa NEC jest kluczową regulacją mogącą poprawić jakość powietrza w Europie i jedynym instrumentem prawnym odnoszącym się do transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, wprowadzającym międzynarodowe zobowiązania przyjęte przez Unię Europejską wraz z Konwencją Narodów Zjednoczonych. Nowa dyrektywa o Krajowych Pułapach Emisji ma na celu ustalenie limitów emisyjnych dla głównych zanieczyszczeń powietrza, takich jak cząsteczki stałe, dwutlenek siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, amoniak i metan.
Zanieczyszczenie powietrza wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska Europy. Każdego roku powoduje 430 000 zgonów, a także ogromne zewnętrzne koszty zdrowotne.” – mówi Anne Stauffer, wicedyrektorka HEAL. „Wyniki dzisiejszego głosowania to dobra wiadomość dla wszystkich cierpiących na choroby serca czy płuc, ale także dla wszystkich rodziców zatroskanych o zdrowie swoich dzieci. Ograniczenie emisji przewidywane przez dyrektywę NEC pomoże również zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej i podnieść produktywność pracowników. Dzisiejszym głosowaniem Europosłowie pokazali, że stawiają zdrowie na pierwszym miejscu, przed interesami silnego lobby rolniczego i przemysłowego. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że nalegali oni na rozwiązanie problemu emisji rtęci, czyli bardzo silnie toksycznego metalu, który zagraża zdrowemu rozwojowi naszych dzieci. Europejscy parlamentarzyści dali jasny sygnał, że wysiłki podejmowane w celu osiągnięcia czystszego powietrza muszą zostać wzmocnione, co oznacza również zmniejszenie emisji amoniaku i metanu.”
HEAL apeluje do wszystkich członków Parlamentu Eurpejskiego, żeby poparli prozdrowotne stanowisko europosłów z Komisji Środowiskowej (ENVI) w głosowaniu plenarnym, które odbędzie się jesienią tego roku.
W aktualnym tekście proponowanym przez Komisję, limity emisji zanieczyszczeń są bardziej rygorystyczne niż w oryginalnych założeniach. Cele na rok 2025 mają stać się wiążące (chociaż wedle pierwszego założenia miały być jedynie dobrowolne),a do zapisów dodano również rtęć, której akumulacja w środowisku może powodować silne uszkodzenia zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwo dla całych ekosystemów.
Więcej informacji [EN]