Skip to content

Czy elektrownie węglowe szkodzą zdrowiu? W obliczu zagorzałej dyskusji dotyczącej wpływu niskiej emisji (głównie emisji wskutek spalania paliw stałych w domowych piecach i kotłach) na zdrowie, często zapominamy, że do zanieczyszczeń powietrza przyczyniają się także inne źródła.
Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Columbia wykazało znaczące różnice w DNA noworodków urodzonych po zamknięciu elektrowni węglowych w Chinach w porównaniu z noworodkami urodzonymi w tym samym miejscu, podczas gdy zakład nadal działał i zanieczyszczał otaczające powietrze.
Dr Frederica Perera i dr Deliang Tang z Mailman School of Public Health Uniwersytetu Columbia, stwierdzili, że dzieci urodzone podczas funkcjonowania elektrowni węglowej miały krótsze telomery niż te urodzone po zamknięciu elektrowni.
„Telomery są powtarzającymi się sekwencjami DNA, które tworzą rodzaj czapeczki na końcach chromosomów i zachowują ich integralność” – podkreśla dr Perera. „U dorosłych stwierdzono, że krótsze telomery wiążą się z chorobami sercowo-naczyniowymi, przedwczesnym starzeniem się, osłabieniem funkcji poznawczych i niektórymi nowotworami. Ważne zatem, by były one jak najdłuższe. ”
Badanie było pierwszym tego rodzaju, które analizowało krew pępowinową (łożyska lub pępowiny) – mówi dr Perera. „Użyliśmy tego konkretnego markera biologicznego, ponieważ mogliśmy lepiej przeanalizować, czy istniała dodatkowa korzyść związana z zamknięciem zanieczyszczającej powietrze elektrowni węglowej. ”
Przez lata naukowcy odkryli wiele korzyści związanych z redukcją zanieczyszczeń – podkreśla dr Perera. Wcześniejsze badania wykazały, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), substancje zanieczyszczające emitowane przez elektrownie węglowe, przyczepiały się do DNA na niższych poziomach w kohorcie niemowląt urodzonych już po zamknięciu elektrowni, co wskazuje na zmniejszoną ekspozycję. Stwierdzili również, że poziomy białka BDNF, które bierze udział we wczesnym rozwoju mózgu, były znacznie wyższe.
Nowe wyniki są „trzecim rozdziałem tej historii” –  mówi dr Perera –  „gdzie przyglądaliśmy się nowemu biomarkerowi i zadawaliśmy to samo pytanie: czy istnieje różnica? Czy widzimy dłuższe telomery po zamknięciu elektrowni – co oznacza, że ​​te dzieci nie miały kontaktu prenatalnego z ubocznymi produktami spalania? Czy zanieczyszczenie powietrza było związane z krótszymi telomerami? Odpowiedź na oba te pytania brzmiała tak”.
Po wyłączeniu elektrowni pomiary wykazały znaczną redukcję stężenia WWA. „Zmniejszone zanieczyszczenie powietrza poprawiło zdrowie dzieci na różne sposoby, pod względem rozwoju fizycznego i neuronowego” – zauważa dr Tang. „A wiele problemów związanych z rozwojem neuronów nie jest odwracalnych.”
Opierając się na wynikach najnowszego badania, dr Perera stwierdza: „uważamy, że możemy udokumentować pełny zakres korzyści, w tym dla krótko- i długoterminowego zdrowia i funkcjonowania dzieci przez całe ich późniejsze życie oraz przedstawić je [ilościowo], wraz z listą unikniętych kosztów i chorób w dorosłym życiu”.
W poprzednim badaniu dr Perera i dr Tang również wykazali korzyści ekonomiczne związane z redukcją zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w odniesieniu do kosztów opieki zdrowotnej.
„Istnieje przekonanie, że zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska może mieć negatywny wpływ na lokalną ekonomię, ale w rzeczywistości nasze dane, skupione wyłącznie na kosztach opieki zdrowotnej, pokazują, że istnieje ogromna poprawa, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą” – podkreśla dr Tang.
Chiński rząd zareagował pozytywnie na badania zespołu. „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy jednym z niewielu zespołów zajmujących się badaniami środowiska, które działają w Chinach, które odnoszą sukcesy, a nasze badania dokumentują skuteczność polityki rządu” – mówi dr Tang.
Chiny stoją przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym problemów związanych ze środowiskiem, a rząd przytacza badania zespołu jako dowód, że redukcja zanieczyszczenia powietrza przynosi korzyści. Przynosi to nadzieję wielu miastom w Chinach, podkreśla dr Tang. „Dopóki działamy, zanieczyszczenie może zostać zmniejszone, a zdrowie populacji lepiej chronione” – mówi.
„Badania mają pozytywny wydźwięk” – mówi Perera. „Trochę się to różni od tego, co zrobiliśmy do tej pory, co zwykle oznaczało otrzymanie złej wiadomości, aby udokumentować związek między zanieczyszczeniem i niekorzystnymi skutkami dla zdrowia u dzieci w ich późniejszym życiu. Tutaj mieliśmy dobrą okazję, by pokazać pozytywny przekaz i korzyści z interwencji rządu, kiedy zamknęto tę elektrownię”.
„Mniej spalania paliw kopalnych oznacza czystsze powietrze, mądrzejsze dzieci, zdrowsze dzieci i lepsze zdrowie w trakcie całego życia” – puentuje dr Perera.

źródło: https://www.pri.org/stories/2018-04-21/coal-plant-emissions-damage-infant-dna-new-study-shows
link do badania: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017308619