Skip to content

Światło dzienne ujrzały nowe dane o największym emitencie CO2 w Europie – elektrowni Bełchatów. Dane, do których dotarliśmy, są alarmujące. Elektrownia Bełchatów emituje znacznie więcej szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich niż jeszcze dwa lata temu. Emisje takich substancji jak ołów, chrom, arsen czy nikiel wzrosły niemal o 60%.

Złożyliśmy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie, z czego wynika znaczny wzrost szkodliwych emisji z elektrowni Bełchatów. Oprócz wzrostu emisji CO2, który jest główną przyczyną ocieplania się klimatu na Ziemi, między 2016 a 2018 r. z kominów elektrowni wydobyło się ponad 50% więcej arsenu, ołowiu, chromu, niklu, tlenków siarki i pyłu zawieszonego. Wzrost stężeń zaobserwowano u 13 z 11 monitorowanych szkodliwych dla zdrowia substancji

Zgodnie z informacjami udostępnionymi ClientEarth przez KOBiZE, w latach 2016-2018 (wszystkie dane emisji podane w kg/rok):

 • emisja amoniaku wzrosła z 33 283.98 do 42 155.00, tj. o ok. 26,7 %;
 • emisja arsenu i jego związków wzrosła z 28.20 do 44.00, tj. o ok. 56 %;
 • emisja chromu i jego związków wzrosła z 72.70 do 113.00, tj. o ok. 55,4 %;
 • emisja cynku i jego związków wzrosła ze 167.20 do 261.00, tj. o ok. 56,1 %;
 • emisja miedzi i jej związków wzrosła z 89.20 do 138.00, tj. o ok. 54,7 %;
 • emisja niklu i jego związków wzrosła z 77.80 do 120.00, tj. o ok. 54,2 %;
 • emisja ołowiu i jego związków wzrosła z 16.70 do 26.00, tj. o ok. 55,7 %;
 • emisja pyłu całkowitego wzrosła z 733 845.90 do 1 133 594.00, tj. o ok. 54,5 %;
 • emisja tlenku węgla wzrosła z 21 400 391.30 do 26 283 439.00, tj. o ok. 23 %;
 • emisja tlenków azotu wzrosła z 27 762 697.00 do 30 107 721.00, tj. o ok 8,4 %;
 • emisja tlenków siarki wzrosła z 30 061 708.80 do 45 112 738.00, tj. o ok. 50,1 %.

„Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zakwalifikowała arsen, ołów, kadm oraz rtęć jako związki kancerogenne, czyli prowadzące do powstawania nowotworów. Dotyczy to także ich form lotnych, czyli takich, które mogą dostawać się do organizmu człowieka wraz z zanieczyszczonym powietrzem. Najczęstszą odmianą nowotworów związanych z ekspozycją na zanieczyszczone powietrze są nowotwory płuca oraz pęcherza moczowego” – komentuje Weronika Michalak z HEAL Polska.

Bełchatów to największa elektrownia węglowa w Europie i druga co do wielkości na świecie. W elektrowni spalana jest tona węgla na sekundę. Jednostka zasilana jest węglem brunatnym, który jest bardziej szkodliwy dla klimatu i środowiska niż kamienny. W efekcie elektrownia jest od lat na szczycie zestawień europejskich emitentów. Ponad 38 milionów ton dwutlenku węgla rocznie to więcej, niż są w stanie pochłonąć wszystkie lasy w Polsce.

„Dotychczas sektor energetyczny przekonywał, że jego wpływ na jakość powietrza jest znikoma, bo stosowane filtry dają wystarczające zabezpieczenie dla zdrowia ludzi. Tymczasem okazuje się, że – w przypadku największej instalacji w Polsce i Europie – emisje szkodliwych metali ciężkich, tlenków siarki i pyłów rosną skokowo” – komentuje Ilona Jędrasik z ClientEarth. „Fundacja prosiła właściciela elektrowni o informację skąd tak znaczne wzrosty emisji trujących substancji, ale PGE GiEK odmówiło wyjaśnienia zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem, jako społeczeństwo mamy prawo wiedzieć, czy zarządca największej elektrowni w Polsce dokłada wystarczających starań, aby ograniczać jej szkodliwy wpływ na klimat, środowisko i przede wszystkim – zdrowie ludzi” – podsumowuje Ilona Jędrasik.

źródło: https://www.pl.clientearth.org/rosna-szkodliwe-emisje-z-elektrowni-belchatow-clientearth-wnioskuje-o-kontrole-nik/