Skip to content

Zapraszamy na debatę z ekspertami zdrowia publicznego, która zainauguruje w Warszawie międzynarodową kampanię Demaskujemy Smog Przez Cały Rok. 


Sobota, 13 maja, godz. 14.30,
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Udział wezmą:
dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka (pulmunolog, WUM, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston (kardiolog, Śląskie Centrum Chorób Serca)
dr Beata Małecka- Libera (Posłanka na sejm, laryngolog)
Ewa Palma (główna specjalistka ds. modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, GIOŚ)
Prowadzenie:
Weronika Piestrzyńska (Health and Environment Alliance Polska)
 

 
Lekarzu, informuj swoich pacjentów o skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza! Hasło to zapowiada międzynarodową kampanię Demaskujemy smog przez cały rok (Unmask my city – ang.) wspierającą lekarzy i pracowników sektora publicznego, którzy działają na rzecz poprawy jakości zdrowia publicznego i redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.
Polska ze problemem zanieczyszczeń powietrza boryka się od lat. Od dawna prowadzone są działania zmierzające do redukcji emisji szkodliwych związków, takich jak pył zawieszony czy benzo(a)piren. Niestety działania te nadal nie przyniosły znaczącego efektu, który w istotny sposób wpłynąłby pozytywnie na zdrowie publiczne w Polsce.
Co robić, aby poziom świadomości lekarzy i pacjentów rósł? Kto i jak powinien wpływać na decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, abyśmy mogli w końcu oddychać naprawdę czystym powietrzem? Jakie rozwiązania stosowane w innych krajach warto wdrażać w Polsce i czy możliwe jest wsparcie działań strony społecznej przez Ministerstwo Zdrowia, które powinno być szczególnie zainteresowane redukcją emisji zanieczyszczeń? Jaka rolę powinny spełniać w tym procesie uniwersytety medyczne?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas debaty inaugurującej kampanię Demaskujemy smog odbywającej się w czasie Międzynarodowego Kongresu Młodych Medyków w Warszawie
(11-14.05.2017).

 
Więcej o kampanii:
Kampania Demaskujemy smog przez cały rok (Unmask my city – ang.) promuje praktyczne rozwiązania i ma na celu doprowadzenie do rzeczywistych zmian legislacyjnych na poziomie państwowym, które prowadzić będą do znaczącego obniżenia stężeń zanieczyszczeń powietrza do roku 2030, a tym samym do poprawy zdrowia publicznego w Polsce. Kampania stanowić będzie narzędzie do walki o czyste powietrze, a także wspierać środowisko lekarskie, społeczne i decydentów, którzy chcą zaangażować się działania na rzecz zmiany bieżących, niekorzystnych z punktu widzenia naszego zdrowia, przepisów. Jednym z celów, jaki chcemy osiągnąć jest obniżenie poziomów alarmowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce. Zależy nam także na wprowadzeniu ambitnych regulacji dla pieców węglowych i jakości spalanych paliw. Podpisując petycję zamieszczoną na stronie kampanii wspierasz nasze starania o czyste powietrze.
Kampania realizowana jest jednocześnie na pięciu kontynentach w 11 krajach (m.in. Polska, Turcja, Serbia, USA, RPA, Wielka Brytania, Brazylia, Indie). Koordynatorem projektu w Polsce jest organizacja HEAL.
Dodatkowe informacje o działaniach na www.unmaskmycity.org.

Patronat: