Skip to content

Czołowi przedstawiciele organizacji zajmujących się zdrowiem, środowiskiem, prawników i społeczeństw obywatelskich z całej Europy apelują do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie wspólnej rezolucji wzywającej do kontynuacji negocjacji w sprawie projektu dyrektywy pułapowej o krajowych poziomach (NEC).

HEAL, EEB, Transport&Environment, ClientEarth, European Public Health Alliance (EPHA), European Respiratory Society (ERS), European Association of Allergy and Airways Disease Patients Associations’ (EFA) oraz AirClim wysłali wspólny list w tej sprawie do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego. Zależy im na tym, by prace nad dyrektywą NEC były kontynuowane i prowadziły do ustanowienia jednolitych, ambitnych standardów emisji dla wszystkich krajów UE.

Jako HEAL Polska również apelujemy do polskich Europosłów o dążenie do kontynuacji prac nad dyrektywą. Mamy nadzieję, że nasi eurodeputowani opowiedzą się po stronie czystego powietrza i lepszego zdrowia publicznego dla Polaków.

Treść listu dostępna jest w tym miejscu.