• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Transparentność i finansowanie

Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej lub interesów handlowych. Strona powstała przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). Opinie tu wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorach. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Nie akceptujemy jakiejkolwiek formy finansowania w celach komercyjnych.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96