• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

newsletter

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021

*|MC:SUBJECT|*
Newsletter HEAL (*|DATE:j F Y|*).
Ten mail nie wyświetla Ci się poprawnie? Kliknij tutaj.
 
 
url   Twitter   Facebook
 
NEWSLETTER HEAL POLSKA, LISTOPAD 2021
 
 
 
 
    Nauka dla zdrowego powietrza  
 
 
 
Znamy rekomendacje WHO dot. jakości powietrza
 
 
 
Pod koniec września Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała rekomendacje dot. jakości powietrza. To pierwsza taka aktualizacja wytycznych od 2005 roku i przełomowy dokument w kształtowaniu światowej polityki dot. zanieczyszczenia powietrza na wiele następnych lat.

Nowe dowody zgromadzone w ciągu ostatnich 15 lat wykazały, że zanieczyszczenie powietrza jest znacznie większym zagrożeniem dla zdrowia, niż dotychczas sądzono, i może przynosić szkody nawet przy bardzo niskich stężeniach. Na podstawie kompleksowego przeglądu naukowego WHO znacznie obniżyło zalecane maksymalne stężenia głównych substancji zanieczyszczających powietrze.
 
nowe rekomendacje who
 
 
 
 
 
 
Przeglądy systematyczne, na których
oparte są nowe rekomendacje WHO
 
 
 
Wytyczne WHO to wynik uważnego przeglądu istniejących dowodów, obejmującego sześć głównych przeglądów systematycznych, obejmujących ponad 500 artykułów. Wszystkie rozważane przeglądy systematyczne można znaleźć w formie plików z otwartym dostępem w specjalnym wydaniu Environment International.
 
Czytaj dalej
 
 
 
 
 
Nasze standardy przeglądów systematycznych są jednymi z najbardziej wyśrubowanych spośród wszystkich czasopism tego typu. Nasi redaktorzy sprawdzają zgłoszenia pod kątem zgodności z rozległym zestawem wymagań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ich wyników. Przeglądy systematyczne, które przejdą przegląd redakcyjny, są następnie rygorystycznie recenzowane przez naukowców specjalnie wybranych ze względu na ich wiedzę fachową w zakresie metod przeglądów systematycznych i epidemiologii środowiskowej. Uważamy, że dzięki temu publikacje te stanowią najbardziej aktualne i najdokładniejsze dostępne szacunki nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.
 
 
 
DR PAUL WHALEY
 
 
REDAKTOR PRZEGLĄDÓW SYSTEMATYCZNYCH
ENVIRONMENT INTERNATIONAL
 
 
 
    Ostatnie badania
 
 
 
Projekt ELAPSE: W jakim stopniu niski poziom zanieczyszczeń zwiększa ryzyko zgonu
 
 
 
Analizując dane z badań przeprowadzonych na ponad 300 tys. dorosłych przez 19 lat w sześciu krajach europejskich, autorzy stwierdzili, że ryzyko zgonu rośnie o 13% przy każdym wzroście stężenia PM2,5 o 5 µg/m3. Osoby mieszkające na obszarach, gdzie średnie stężenie PM2,5 wynosi poniżej 12 µg/m3 mają o 30% podniesione ryzyko przedwczesnego zgonu, co pokazuje, że oddychanie powietrzem o jakości nawet nieprzekraczającej obecnych norm UE i USA znacząco wpływa na zdrowie. Więcej o tym w nagraniu webinaru HEI.
 
Czytaj dalej
 
 
 
Redukcja emisji NO2 z transportu to mniej przyjęć do szpitali z powodu chorób układu oddechowego
 
 
 
Naukowcy z Dublina odkryli, że średnioroczna redukcja dwutlenku azotu z 25 μg/m3 do 17 μg/m3 przez ograniczenia transportowe w związku z lockdownami podczas pandemii Covid-19 spowodowała, że znacznie mniej pacjentów przyjmowano do szpitala z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Nie da się dokładnie oszacować, w jakim stopniu unikanie opieki zdrowotnej podczas pandemii przyczyniło się do tego wyniku, ale biorąc pod uwagę podobne badania, autorzy uważają za zasadne, że zmniejszenie stężenia NO2 może mieć pewien krótkoterminowy wpływ na ostre hospitalizacje.
 
Czytaj dalej
 
 
 
Zanieczyszczenie powietrza zwiększa zarówno niezdolność do pracy, jak i potrzebę opieki medycznej
 
 
 
W dwuczęściowym badaniu przeprowadzonym przez Belgijskie Niezależne Fundusze Ubezpieczeń Zdrowotnych i wsp. autorzy stwierdzili, że u osób z depresją wzrost stężenia NO2 w otoczeniu o 5 μg/m3 skutkował zwiększeniem ryzyka niezdolności do pracy o 4,2%. W badaniu stwierdzono również, że dorośli cierpiący na nadciśnienie lub depresję częściej odwiedzają swojego lekarza rodzinnego, gdy wzrasta stężenie NO2 w powietrzu.
 
Czytaj dalej (badanie w języku francuskim)
 
 
 
 
 
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na pracę płuc u dzieci przed okresem dojrzewania w dwóch miastach Polski
 
 
 
W czasopiśmie “Journal of clinical medicine” ukazał się artykuł naukowy podsumowujący badania polskich naukowców nad dziećmi z Zabrza i Gdyni. Wybór miast nie był przypadkowy – pierwsze zlokalizowane na Górnym Śląsku należy do gmin z najgorszą jakością powietrza w Polsce, natomiast drugie ma najlepszą długoterminową jakość powietrza. Badacze ustalili, że dzieci oddychające czystszym powietrzem miały zdecydowanie wydajniejsze płuca, mniej napadów kaszlu oraz przypadków kataru. Eksperci ocenili, że w regionie śląskim potrzebne są pilne strategie na rzecz poprawy jakości powietrza, aby uchronić najmłodszych przed rozwojem chorób i wzrostem ryzyka przedwczesnego zgonu.
 
Czytaj dalej
 
 
 
    Polityka jakości powietrza
 
 
 

Twój głos w sprawie przyszłych standardów jakości powietrza UE

 
 
 
Unia Europejska jest w trakcie przeglądu swoich standardów jakości powietrza – w ramach tego Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, otwarte dla każdego, kto chce wyrazić swoje poglądy na ten kluczowy dla zdrowia publicznego temat. Termin składania uwag: 16 grudnia.
 
konsultacje ue
 
 
 
 
 
HEAL Pytania i odpowiedzi dotyczące czystego powietrza i zdrowia
 
 
 
Przygotowaliśmy dokument Q&A o tym, dlaczego kwestia zanieczyszczenia powietrza jest problemem zdrowotnym, o głównych konsekwencjach złej jakości powietrza oraz o obecnych ramach prawnych. Dokument dedykowany jest wszystkim zainteresowanym tematem i osobom chętnym wykorzystać go w komunikacji z decydentami lub opinią publiczną.
 
Przeczytaj q&A
 
 
 
 
 
W stronę zaktualizowanych unijnych standardów jakości powietrza dla poprawy zdrowia
 
 
 
Zgodnie z nowymi zaleceniami WHO, europejskie grupy zajmujące się zdrowiem wzywają decydentów unijnych i krajowych, aby w pełni uwzględniły nowe dowody naukowe na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przy aktualizacji standardów jakości powietrza. Najbliższe miesiące zapewnią ekspertom i rzecznikom ds. zdrowia wiele możliwości wypowiedzenia się w sprawie konieczności zmiany prawa UE. Taki list, podpisany przez ponad 50 ekspertów i instytucji, w tym Naczelną Radę Lekarska, został również wystosowany do Ministra Zdrowia przez polskie środowisko lekarskie.
 
Przeczytaj informację prasową heal
 
 
 
 
 
ANULUJ SUBSKRYPCJĘ
 
SUBSKRYBUJ
 
PREFERENCJE
 
ARCHIWUM
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Adres do korespondencji:
Health and Environment Alliance (HEAL)
ul. Koszykowa 59/3
00-660 Warszawa

Kontakt: info@healpolska.pl
Jacek Karaczun, jacek@env-health.org

Copyright © HEAL. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Publikacja powstała przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Fundacji ClimateWorks. Opinie tu wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorach. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96