• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Zostań naszym członkiem

Zapraszamy do członkostwa w naszym stowarzyszeniu, które bezpośrednio przyczynia się do prac Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia nad polityką środowiskową i zdrowotną, w tym do działań strategicznych w zakresie polityki ochrony zdrowia UE i WHO oraz CEHAPE (Europejskiego Planu Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci). Tu znajduje się aktualna lista naszych członków: http://env-health.org/members/.

Członkostwo HEAL jest otwarte dla organizacji pozarządowych i innych organizacji typu non-profit, zarówno lokalnych, regionalnych, krajowych, jak i europejskich czy międzynarodowych. Wnioskodawcy muszą posiadać status prawny zgodny z przepisami kraju pochodzenia, niezarobkowy cel i pozostawać niezależni od rządów, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.

Korzyści z członkostwa HEAL:

  • Dostęp do decydentów krajowych i unijnych oraz aktualnych informacji na temat sytuacji politycznej poprzez sekretariaty HEAL w Warszawie i w Brukseli;
  • Umieszczanie najważniejszych informacji na naszej stronie internetowej oraz w comiesięcznym biuletynie, do którego zapisanych jest ponad 5000 kluczowych podmiotów zajmujących się kwestiami środowiska i zdrowia w Europe oraz na całym świecie, w tym urzędników unijnych, decydentów krajowych, naukowców, stowarzyszeń naukowych, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji;
  • Reprezentowanie i współpraca na forum europejskim i międzynarodowym poprzez partnerstwa ze Światową Organizacją Zdrowia, Komisją Europejską, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w innych sektorach m.in: medycznym, konsumenckim, transportowym;
  • Aktualizacje informacji na temat zdrowia i środowiska w celu zwiększenia świadomości w kwestiach doniesień naukowych o zdrowiu publicznym, prezentacja raportów, dyskusje z politykami, udział w konferencjach i innych inicjatywach partnerskich;
  • Wymiana informacji i doświadczeń z innymi organizacjami, zajmującymi się zbliżonymi zagadnieniami: nasze stowarzyszenie skupia wiele grup i ekspertów z 26 różnych krajów, umożliwiając udział w Walnym Zgromadzeniu oraz innych wydarzeniach;
  • Wirtualne grupy robocze, seminaria, konferencje i szkolenia, możliwość udziału w jednym lub kilku projektach HEAL, zdobycia i przekazywania wiedzy na temat działalności, rozpoczęcia współpracy z innymi podmiotami i przyczynienia się do zmian legislacyjnych.

Więcej informacji o członkostwie
Formularz aplikacyjny