• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Rejestracja na konferencję

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci.
Jak i dlaczego dbać o czyste powietrze dla nas i kolejnych pokoleń?

Hotel Novotel Warszawa Centrum, 20 listopada 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

 

W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco przyśpieszyła dyskusja na temat zanieczyszczeń powietrza, ich źródeł, skutków zdrowotnych i społecznych. Niestety, mimo planowanych i wprowadzanych regulacji ochrony powietrza Polska, obok Bułgarii i Rumunii, pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów pod względem jakości powietrza. Liczbę przedwczesnych zgonów z powodu oddychania zanieczyszczeniami szacuje się nawet na 50 tys. rocznie. Do grup najbardziej narażonych na skutki smogu zaliczani są ci, którzy nie są w stanie samodzielnie obronić swojego zdrowia – czyli dzieci.

KLIKNIJ BY DOKONAĆ DARMOWEJ REJESTRACJI

PROGRAM KONFERENCJI

Jak podaje raport UNICEF Clear the air for children, niemalże 300 milionów dzieci na całym świecie narażonych jest na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które nawet sześciokrotnie przekraczają poziomy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (nawet dwa miliardy dzieci na całym świecie wdychają szkodliwe substancje, których roczne stężenie przekracza zalecaną wartość 10 μg/m3 dla pyłu PM2.5). Badania WHO analizujące dane z roku 2012 pokazują, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie życie traci około 7 milionów ludzi na całym świecie, z czego 600 tys. z tej liczby to dzieci poniżej 5 roku życia[1]. Każdego roku prawie połowa z miliona wszystkich zgonów wywołanych zapaleniem płuc wśród dzieci jest spowodowana obecnością szkodliwych substancji w powietrzu[2].

Z tego właśnie powodu organizacja HEAL podjęła się organizacji wydarzenia, które skupi się na zagrożeniach zdrowia dzieci wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. Gromadząc przedstawicieli świata medycyny i nauki przedstawimy wyniki ostatnich badań prowadzonych w Polsce i za granicą, a także zastanowimy się jak chronić przed smogiem zdrowie dzieci i życie przyszłych pokoleń. Część wydarzenia stanowić będzie debata z udziałem ekspertów medycyny oraz polityków, podczas której dyskutować będziemy o rozwiązaniach najbardziej korzystnych z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Ważnym elementem wydarzenia, ukazującym międzynarodowy wymiar problemu, będą świadectwa walki z zanieczyszczeniami powietrza lekarzy i naukowców z Turcji, Stanów Zjednoczonych i Bałkanów.

KLIKNIJ BY DOKONAĆ DARMOWEJ REJESTRACJI

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM

 

[1] World Health Organization, ‘Burden of Disease from Household Air Pollution for 2012: Summary of results’, 2014, accessed 20 July 2016.
[2] United Nations Children’s Fund (UNICEF), Clear the air for children, New York, 2016.