• Facebook
 • Twitter
 • Vimeo
Czyste powietrze dla polski
3
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Wpływ na zdrowie

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje liczne negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Szkodliwe cząstki stałe zawieszone w powietrzu, dostając się do organizmu, a następnie gromadząc w nim, powodują uszkodzenia wielu organów i układów ludzkiego ciała:

 • układ oddechowy: zmiany w płucach, ograniczenie ich czynności, powstawanie stresu oksydacyjnego;
 • zmiana składu krwi: najmniejsze ze szkodliwych substancji łatwo przenikają przez naczynia włosowate przyczyniając się m.in. do zwiększonej krzepliwości i obniżonej saturacji tlenem, wpływają na mózg i zwiększają ryzyko incydentów naczyniowo – mózgowych;
 • układ sercowo – naczyniowy: serce podlega zwiększonej podatności na dysrytmię, stres oksydacyjny i zaburzenia polaryzacji, prowadzące do niewydolności serca, miażdżycy tętnic, zwężenia naczyń krwionośnych oraz nadciśnienia tętniczego.

Do chorób powodowanych przez zanieczyszczenia powietrza należą:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • astma oskrzelowa
 • rozedma płuc i oskrzeli
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli
 • alergie
 • niewydolność płuc
 • nowotwory płuc

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku oraz dzieci, które wdychają więcej powietrza w przeliczeniu na kilogram masy ciała. U osób starszych w konswekwencji oddychania zanieczyszczonym powietrzem występują choroby układu sercowo – naczyniowego lub zdarzenia niezakończone zgonem, takie jak zawał mięśnia sercowego, niewydolność oraz zaburzenia rytmu serca czy udar.

Badania wskazują również, że ekspozycja kobiet ciężarnych na zanieczyszczenia powietrza skutkuje przedwczesnymi porodami, zmniejszeniem obwodu główki i masy urodzeniowej dziecka, a nawet zwiększoną śmiertelnością w grupie niemowląt do 1 roku życia. Negatywne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem odczuwają także osoby młode, wśród których zapadalność na choroby układu oddechowego i sercowo – naczyniowego systematycznie rośnie. Przy czym należy pamiętać, że w Polsce aż 52% wszystkich zgonów to właśnie konsekwencja chorób układu oddechowego i sercowo – naczyniowego.

Niestety, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy, a problem szczególnie nasila się w zimowym okresie grzewczym. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący jakości powietrza, w którym brano pod uwagę m.in. dobowe stężenie pyłów zawieszonych, wskazuje Kraków jako trzecie najbardziej zanieczyszczone duże miasto Unii Europejskiej. Aż sześć z najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce.

Ponad jedna trzecia Polaków stale narażona jest na działanie średnich rocznych stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych powyżej zalecanych limitów, a 97% ludności Polski narażonych jest na stężenia pyłów powyżej poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia (20 μg/m3).

Szacuje się, że każdego roku w Polsce ponad 40 000 osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza.