• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
zdjecie w tle4
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Transparentność i finansowanie

Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej lub interesów handlowych. Strona powstała przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). Opinie tu wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorach. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Nie akceptujemy jakiejkolwiek formy finansowania w celach komercyjnych.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96